11 เมษายน 2024

Time

2:00 pm - 4:00 pm
แชร์

พิธีเปิดงานรณรงค์อุบัติเหตุสงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุถนน

กำหนดการ

พิธีเปิดงานรณรงค์อุบัติเหตุสงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุถนน

และปล่อยแถวตำรวจเจ้าหน้าที่รถไฟเพื่อดูแลความปลอดภัยประชาชน

วันที่ 11 เมษายน 2567

ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (บางซื่อ) บริเวณทางเข้าประตู 3

14.05 น. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

โดย นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ

14.10 น. กล่าวในนาม สสส.

โดย นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์

14.15 น. กล่าวในนามการรถไฟแห่งประเทศไทย

โดย ท่านผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย

14.20 น. กล่าวในนาม บริษัท ขนส่ง จำกัด

โดย ท่านรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด

14.25 น. กล่าวเปิดงานรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน และปล่อยแถวตำรวจเจ้าหน้าที่รถไฟเพื่อดูแลความปลอดภัยประชาชน

โดย คุณสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

14.40 น. ให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์
15.00 น. เสวนาพิเศษ “ฉลองสงกรานต์อย่างไรไม่ให้ตกเป็นเหยื่อจากอุบัติเหตุ

ผู้ร่วมเสวนา

• เหยื่อจากอุบัติเหตุเมาแล้วขับ

• ผู้แทนกลุ่มผู้ที่ถูกจับในคดีเมาแล้วขับ

• ผู้แทนจากสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2

16.00 น. ปิดกิจกรรม

 

QR Code :
QR Code