07 กรกฎาคม 2023

Time

8:00 am - 1:00 pm
แชร์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนและ ขับเคลื่อนการบริหารจัดการป่าชุมชนและฝายมีชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนและ ขับเคลื่อนการบริหารจัดการป่าชุมชนและฝายมีชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

QR Code :
QR Code