25 เมษายน 2023

Time

3:30 pm - 5:30 pm
แชร์

พิธีมอบรางวัล “ผู้เสียสละเพื่อสังคม”

กำหนดการ

พิธีมอบรางวัล “ผู้เสียสละเพื่อสังคม”

วันอังคารที่ 25 เมษายน เวลา 15.30 – 17.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

14.30 – 15.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
15.30 – 15.35 น. กล่าวต้อนรับ โดย นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
15.35 – 17.00 น. พิธีมอบรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคม

โดย นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

– รับชมคลิปผู้รับรางวัล

– ผู้รับรางวัลกล่าวความตั้งใจในการทำเพื่อสังคมไทย

– การแสดงแซกโซโฟน

โดย คุณเมธวัชร์ (เทวัญ) ทรัพย์แสนยากร

– กล่าวแสดงความยินดี

โดย นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

15.00 – 17.10 น. ถ่ายภาพร่วมกัน
17.10 – 17.30 น. สัมภาษณ์สื่อมวลชน

 

 

 

 

ที่มา : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

QR Code :
QR Code