06 สิงหาคม 2023

Time

9:00 am - 5:00 pm
แชร์

พิธีปิดโครงการพัฒนารูปแบบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ “HealthTech X สุขล้ำ ไม่เหลื่อมล้ำ”

กำหนดการ

พิธีปิดโครงการพัฒนารูปแบบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

“HealthTech X สุขล้ำ ไม่เหลื่อมล้ำ”

วันที่ 6 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 17.00 น.

ณ SIAMSCAPE ชั้น 9

09.00 – 10.00 น. ลงทะเบียน
10.20 – 12.00 น. กิจกรรมนำเสนอผลงาน ช่วงที่ 1

โดย ทีมนักพัฒนาลำดับที่ 15-19

12.00 – 12.20 น. ช่วง HealthTech X Sharing

หัวข้อ HealthTech ลดความเหลื่อมล้ำ นำไทยสู่สุขภาพดีทัยั่งยืน

เสวนา กลุ่มเป้าหมายกับการทดสอบผลงานต้นแบบ

13.00 – 14.20 น. กิจกรรมนำเสนอผลงาน ช่วงที่ 2

โดย ทีมนักพัฒนาลำดับที่ 20-23

14.40 – 15.20 น. พิธีมอบเหรียญ Finisher และใบเกียรติบัตร
15.20 – 15.40 น. พิธีปิดโครงการ “HealthTech X สุขล้ำ ไม่เหลื่อมล้ำ”
17.00 น. จบงาน

 

QR Code :
QR Code