30 พฤศจิกายน 2023

Time

9:00 am - 12:20 pm
แชร์

พิธีประกาศผลและมอบรางวัล การประกวด Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2023

(ร่าง) กำหนดการ

พิธีประกาศผลและมอบรางวัล

การประกวด Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2023

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ณ ห้องแซฟไฟร์ 204-206 อิมแพค ฟอรัม เมืองทองธานี

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน ทีมประกวดและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีประกาศผลฯ
09.30 – 10.00 น. แขกผู้มีเกียรติ/สื่อมวลชน/ทีมประกวด ทยอยเข้าห้องพิธีการ

พิธีกรเริ่มดำเนินรายการ และแจ้งกำหนดการของงาน

10.00 – 10.15 น. ประธานเดินทางมาถึงห้องพิธีการ

กล่าวต้อนรับประธานในพิธี ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกผู้มีเกียรติ

และกล่าวรายงานที่มาและวัตถุประสงค์โครงการ

โดย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม

กรรมกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และประธานคณะกรรมการพิจารณาและกำหนดหลักเกณฑ์การตัดสิน

10.15 – 10.20 น. ชมวิดีทัศน์สรุปภาพรวมการประกวด Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2023
10.20 – 10.30 น. ประธานในพิธี กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ผู้เข้าประกวด Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2023
10.30 – 11.45 น. พิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวด Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2023

• ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าประกวดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา (ปวช. หรือเทียบเท่า) ทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย

• ประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด ดังนี้

1. ประเภทมัธมศึกษาตอนปลาย จำนวน 4 รางวัล

2. ประเภทอาชีวศึกษา (ปวช. หรือเทียบเท่า) จำนวน 4 รางวัล

3. ประเภทประชาชนทั่วไป และ Startup

– กลุ่มไอเดียนวัตกรรม จำนวน 4 รางวัล

– กลุ่มต้นแบบนวัตกรรม จำนวน 4 รางวัล

4. ประเภทภาคี สสส. จำนวน 4 รางวัล

11.45 – 11.55 น. ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและทีมผู้เข้าร่วมประกวด
11.55 – 12.00 น. พิธีกรกล่าวสรุปและปิดงาน
12.00 – 12.20 น. ประธานในพิธีเดินชมนิทรรศการของทีมผู้เข้าประกวด และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
12.20 น. เป็นต้นไป สื่อมวลชนสัมภาษณ์ทีมผู้เข้าประกวด

 

QR Code :
QR Code