03 เมษายน 2024

Time

1:00 pm - 4:00 pm
แชร์

ประชุมวิชาการ Changing Education with Mindfulness Psychology : เปลี่ยนแปลงการศึกษาด้วยจิตวิทยาสติ

กำหนดการประชุมวิชาการ

Changing Education with Mindfulness Psychology : เปลี่ยนแปลงการศึกษาด้วยจิตวิทยาสติ

วันที่ 3 เมษายน 2567

ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

13.00 – 14.30 น. Workshop 4 ห้อง

1. จิตวิทยาสติ : (โดยทีมภาคใต้)

2. กติกาสติสื่อสาร : (โดยทีมภาคเหนือ)

3. PLC สติ : (โดยทีมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

4. จิตวิทยาสติในมหาวิทยาลัย : (โดยทีม มรภ.ภูเก็ต)

14.30 – 15.30 น. Closing Remarks : “Scenario of Mindfulness in Education : อนาคตของสติในการศึกษาไทย”

โดย

1. คุณญาณี รัชต์บริรักษ์ (ผอ.สำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา (สน.11) สสส.)

2. ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ (ผู้ร่วมก่อตั้งธนาคารจิตอาสา)

3. อาจารย์จารุประภา วะสี (นักวิชาการด้านจิตปัญญา)

Moderator: นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ (ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต)

15.30 – 16.00 น. – Next Step : Mindfulness Ed. Scenario

– ประธานกล่าวปิด

 

QR Code :
QR Code