27-28 มีนาคม 2023

Time

8:00 am - 4:30 pm
แชร์

ปฐมนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติการ มิตรภาพ : นวัตกรรมทางการเงินเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ

กำหนดการ

ปฐมนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติการ มิตรภาพ : นวัตกรรมทางการเงินเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ

วันที่ 27-29 มีนาคม 2566

ณ กรุงเทพฯ

DAY 1 (MONDAY) – INTRODUCTIONS & INSPIRATION @ THAIHEALTH
Time Session Facilitator(s)
08:00 – 08:45 Travel from Montien Riverside Hotel to ThaiHealth  
08:45 – 09:00 Arrival at ThaiHealth and registration  
09:00 – 09:15 Welcome & opening remarks ThaiHealth CEO Dr.Supreda Adulyanon

and

Dr Ulysses Dorotheo, Executive Director, SEATCA

09:15 – 10:15 Introduction of fellows – who you are, why you are in this fellowship, what you are hoping to achieve Ms Anisa Ismail, Sustainability Manager, SEATCA
10:15 – 10:30 Fellowship program overview Ms Bungon Ritthiphakdee, Senior Advisor, SEATCA
10:30 – 11.00 BREAK 

Press interviews and photo session with SEATCA, ThaiHealth and selected country members

The ThaiHealth team
11.00 – 12:00 22 years and counting: The ThaiHealth story The ThaiHealth team
12:00 – 13:00 LUNCH  
13:00 – 14:00 Tour of ThaiHealth and group photo The ThaiHealth team
14:00 – 14:50 Making polluters pay: Funding health promotion with health taxation (virtual presentation) Ms Anne-Marie Perucic, Economist, WHO

25-min presentation, 25-min discussion and Q&A

14:50 – 15:20 Case study – a government agency for tobacco control (virtual presentation) Dr Phan Thi Hai, Vice Director, Vietnam Tobacco Control Fund (VNTCF), Ministry of Health

15-min presentation, 15-min Q&A

15:20 – 15:45 BREAK  
15:45 – 16:25 Overview of innovative models for sustainable financing for health promotion Ms Bungon Ritthiphakdee

20-min presentation, 20-min Q&A

16:25 – 16:35 Wrap-up and planning for Day 2 Ms Anisa Ismail

 

DAY 2 – CHALLENGES & SOLUTIONS @ MONTIEN RIVERSIDE HOTEL

Time Session Facilitator(s)
08:30 – 08:45 Day 1 recap Fellow
08:45 – 09:30 Fellow feedback – linking Day 1’s learning to your country’s context Ms Bungon Ritthiphakdee
09:30 – 10:00 Small group discussion to discuss the merits and challenges of:

  1. Dedicated/surcharge taxes vs. a general budget
  2. An independent/autonomous agency vs. one which is part of a government unit (i.e. MOH)
  3. Prioritizing tobacco control only vs. general health promotion

3-4 members per group

การอภิปรายกลุ่มย่อยเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อดีและความท้าทายของ:

1. ภาษีเฉพาะ/เงินเพิ่มเทียบกับงบประมาณทั่วไป

2. หน่วยงานอิสระ/อิสระ กับหน่วยงานที่เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานของรัฐ (เช่น MOH)

3. ให้ความสำคัญกับการควบคุมยาสูบอย่างเดียวกับการส่งเสริมสุขภาพทั่วไป

สมาชิกกลุ่มละ 3-4 คน

Facilitators: Dr Orratai Waleewong (IHPP Thailand); Dr Mary Assunta, Dr Ulysses Dorotheo, Ms Anisa Ismail, Ms Bungon Ritthiphakdee, and Ms Tan Yen Lian (SEATCA); and others TBD.
10:00 – 10:30 Small groups report back Ms Tan Yen Lian,

Knowledge and Information Manager, SEATCA

10:30 – 10:45 BREAK  
10:45 – 12:15 Moving mountains: Conducting policy advocacy and mobilizing social support

An interview with Dr Pisit Lee-Atham,

Member of Parliament and former Vice Minister of Finance, MOF Thailand

and

Prof. Prakit Vatheesatogkit,

Co-founder, ThaiHealth; Executive Secretary,

Action on Smoking and Health Foundation Thailand; Awardee, Dr Lee Jong-wook Memorial Prize for Public Health 2022

Dr Mary Assunta, Senior Advisor, SEATCA
12:15 – 13:30 LUNCH  
13:30 – 14:15 Generating evidence to support policy advocacy: Insight from Dr Supakorn Buasai

Co-founder and first CEO of ThaiHealth

Dr Ulysses Dorotheo
14:15 – 15:15 Small group discussion: What kinds of evidence are needed for advocacy in your country?

  1. Public health gains
  2. Feasibility (political landscape, legal context, fiscal principles [dedicated/surcharge])
  3. Source of funding (how much and where it comes from), calculating cost of establishing and implementing health promotion mechanisms
  4. Governance structure
Facilitators: Dr Orratai Waleewong (IHPP Thailand); Dr Mary Assunta, Dr Ulysses Dorotheo, Ms Anisa Ismail, Ms Bungon Ritthiphakdee, and Ms Tan Yen Lian (SEATCA); and others TBD.
15:15 – 15:30 BREAK  
15:30 – 16:30 Report back and open discussion Dr Ulysses Dorotheo
16:30 – 17:00 The 9 advocacy questions

Prep for Day 3 and distribution of outline for country work plan

Dr Mary Assunta

 

 

QR Code :
QR Code