16 มีนาคม 2023

Time

10:00 am - 12:00 pm
แชร์

“ที ลีสซิ่ง เปื้อนยิ้ม เพิ่มห่วงใย” ตรวจสภาพรถและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรี ครั้งที่ 5

กำหนดการ

“ที ลีสซิ่ง เปื้อนยิ้ม เพิ่มห่วงใย” ตรวจสภาพรถและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรี ครั้งที่ 5

วันที่ 16 มีนาคม 2566  10.00 – 12.00 น.

ณ ลานกิจกรรมอเวนิว โซนเอ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

10.10 – 10.30 น. การเสวนาพิเศษ หัวข้อ “ผ่านด่านปลอดภัย สบายใจไร้แอลกอฮอล์”

โดย เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)

10.30 – 11.00 น. การเสวนาพิเศษ หัวข้อ “เราจะใช้ชีวิตอย่างไร ให้ปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5”

โดย

– คุณชาติวุฒิ วังวล ผอ.สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส.

– คุณนุชจริยา อรัญศรี ผอ.ส่วนมลพิษจากยานพาหนะ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ

– ดร.พัชราวดี สุวรรณธาดา กรรมการวิชาการศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและ

แก้ไขปัญหามลพิษอากาศ

11.00 – 12.00 น. พิธีเปิดงาน “ที ลีสซิ่ง เปื้อนยิ้ม เพิ่มห่วงใย” ตรวจสภาพรถและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรี ครั้งที่ 5/2566

– คุณมงคล เพียรพิทักษ์กิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด

กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานและเปิดงาน

– เรียนเชิญผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานขึ้นถ่ายภาพร่วมกันบนเวที

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

QR Code :
QR Code