17 มีนาคม 2022

Time

2:00 pm - 4:00 pm
ณ ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร
แชร์

งาน Thailand International Health Expo 2022

(ร่าง) กำหนดการ
งาน “Thailand International Health Expo 2022”
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 16.00 น.
ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร
13.00 – 14.00 น.     ลงทะเบียน
14.00 – 14.05 น.     พิธีกรกล่าวตอนรับ
14.05 – 14.15 น.     ชมวีดีทัศน์เปิดงาน
14.15 – 14.25 น.     1. นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
2. นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน)
กล่าวรายงานและชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดงาน “Thailand International Health Expo 2022”
14.25 – 14.40 น.   นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กล่าวเปิดงาน “Thailand International Health Expo 2022”
และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทความสำเร็จของประเทศไทยกับการจัดการ COVID-19 และการเปิดประเทศ”
14.40 – 14.50 น.     การบรรยายพิเศษ โดย Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director-General (WHO)
– Global Pandemic of COVID-19
– COVID-19 Vaccine
14.50 – 15.10 น.     พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้สนับสนุนการจัดงาน
“Thailand International Health Expo 2022” Package Platinum โดยรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุข
15.10 – 15.20 น.     ถ่ายภาพร่วมกัน
15.20 – 15.50 น.    เยี่ยมชมนิทรรศการ
***หมายเหตุ กำหนดเวลาข้างต้นเป็นเพียงร่าง จึงสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
QR Code :
QR Code