26 มีนาคม 2024

Time

1:00 pm - 4:10 pm
แชร์

งาน ThaiHealth Watch The Series 2024 ตอน เล่นเรื่องรุ่น : ความวุ่นของโลกหลายใบ บนโจทย์ของคนต่างรุ่น

กำหนดการ

งาน ThaiHealth Watch The Series 2024

ตอน เล่นเรื่องรุ่น : ความวุ่นของโลกหลายใบ บนโจทย์ของคนต่างรุ่น

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.10 น.

ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

13.00 – 13.40 น. ลงทะเบียน
13.40 – 14.00 น. เปิดวงสนทนา “เรื่องของคนต่างรุ่น กับความวุ่นวายของโลกหลายใบ”

โดย ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

14.00 – 14.20 น. นำเสนอ : อำนาจ พลังทางเศรษฐกิจต่างยุค บนชุดความท้าทายของช่องว่างระหว่างวัย

โดย คุณฉัตร คำแสง ผู้อำนวยการ 101 Pub และศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว (คิด for คิดส์)

14.20 – 14.40 น. ช่วงพูดคุยแลกเปลี่ยน : ภาพสิลป์ของคนต่างวัย

โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

14.40 – 15.50 น. เสวนา “แก้โจทย์ช่องว่างระหว่างวัย ด้วยความเข้าใจการสื่อสารในโลกดิจิทัล”

ผู้ร่วมเสวนา

– เรไร สุวีรานนท์ (น้องต้นหลิว) นักเขียนรุ่นจิ๋วจากเพจ “เรไรรายวัน”

– คุณเก้า วรเกียรติ นิ่มมาก เจ้าของเพจ “ตายายสอนหลาน”

– หมอโอ๋ ผศ.พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร เจ้าของเพจ “เลี้ยงลูกนอกบ้าน”

– ป้าพิม เจ้าของร้านกาแฟสุดฮิป “mother roaster”

ดำเนินรายการโดย คุณอินทร์แก้ว โอภานุเคราะห์กุล กองบรรณาธิการ The101.world

15.50 – 16.10 น. ถาม-ตอบ และสรุปกิจกรรม

 

QR Code :
QR Code