30 พฤษภาคม 2024

Time

1:00 pm - 4:20 pm
แชร์

งาน ThaiHealth Watch The Series 2024 ตอน เล่นเรื่องปอด

กำหนดการ

งาน ThaiHealth Watch The Series 2024

ตอน เล่นเรื่องปอด : เมื่อปวดไม่ปลอดภัยจากฝุ่นพิษ และบุหรี่ไฟฟ้า

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 13.00 – 16.20 น.

ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.)

13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียนเข้างาน และร่วมกิจกรรม ArtEX2  การใช้ศิลปะเพื่อสื่อสารประเด็นทางสังคม
13.30 – 13.50 น. เปิดข้อมูลประเด็น “ปอดมืดตามัว ภัยใกล้ตัวที่มองไม่เห็น”

โดย คุณภาริญช์ โอภาสเสรีผดุง & คุณเจนจิรา อุนาแพง

นักจัดการด้านข้อมูลและสื่อสารความรู้ Data Hatch

13.55 – 14.10 น. ช่วงนำเสนอ : ภัยเงียบทำร้ายปอดจากบุหรี่ไฟฟ้าและฝุ่นในสังคมไทย

โดย นพ.วินัย โบเวจา อายุรแพทย์เฉพาะทางด้านโรคปอด และระบบทางเดินหายใจ

14.10 – 14.25 น. ช่วงนำเสนอ : บุหรี่ไฟฟ้าบานปลายในบ้านและสังคมไทย

โดย คุณสุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์ ผู้ก่อตั้ง Toolmorrow

14.25 – 14.40 น. ช่วงนำเสนอ : ภารมีชีวิตในฟิลเตอร์สีฝุ่น

โดย คุณศุภวัจน์ พรมตัน (ครูมะนาว) คุณครูในจังหวัดเชียงราย และแอดมินเพจ “อะไรอะไรก็ครู”

14.40 – 15.55 น. ช่วงนำเสนอ : Breathe Cities ชีวิตในเมืองที่ปอดของคนหายใจได้

โดย คุณธารา บัวคำศรี ผู้อำนวยการ กรีนพีซ ประเทศไทย

15.55 – 16.10 น. ช่วงนำเสนอ สสส. รับมือภัยปอดรูปแบบใหม่

โดย คุณเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.)

16.10 – 16.20 น. ถาม-ตอบ และสรุปกิจกรรม

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

QR Code :
QR Code