27 มกราคม 2024

Time

4:00 pm - 9:30 pm
แชร์

งาน Relearn Festival 2024 : Co-Creating Next Generation

กำหนดการ

งาน Relearn Festival 2024 : Co-Creating Next Generation

วันที่ 27 มกราคม 2567

ณ มิวเซียมสยาม

16.00 – 16.20 น. การแสดงสี่ยอดกุมาร four violin
16.20 – 16.30 น. พิธีกรกล่าวแนะนำ
16.30 – 16.50 น. กล่าวเปิดงาน

โดย คุณณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสุขภาวะเด็ก เยาวชน ครอบครัว

กล่าวต้อนรับ

โดย คุณมิรา เวฬุภาค CEO&Founder, Mappa

16.50 – 18.00 น. Talk : Co-Creating Next Generation/Moderate โดย

– คุณณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสุขภาวะเด็ก เยาวชน ครอบครัว

– คุณฉัตร คำแสง ผู้อำนวยการ 101PUB

– คุณพริษฐ์ วัชรสินธุ

18.00 – 19.00 น. การแสดงละครนิทานประกอบกิจกรรมพับกระดาษ เรื่อง “สงครามขอฝน”

โดย Play Spirit Music and Art Studio

19.00 – 19.30 น. การแสดงจักกลิ้ง “ANNUTS”

โดย กลุ่มละครใบ้

19.30 – 20.00 น. การแสดงดนตรี

โดย พิงค์กี้-พัทธนันท์ สุวรรณลิขิต The Voice Kids Thailand

20.00 – 20.30 น. วงดนตรี Ant Band
20.30 – 21.30 น. Kid & Family Swing Dance

โดย วง Lit it up และ Jelly Roll Dance Club

 

QR Code :
QR Code