28 มกราคม 2024

Time

4:30 am - 7:00 pm
แชร์

งาน Mindset Fest. Chapter 1 : Happy Together

กำหนดการ

งาน Mindset Fest. Chapter 1 : Happy Together

วันที่ 28 มกราคม 2567 เวลา 16.30 – 20.00 น.

ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

16.30 – 16.35 น. เริ่มกิจกรรมบนเวที
16.35 – 16.45 น. กล่าวถึงที่มาและความสำคัญของ Mind Set Maker Platform

โดย คุณอรุณฉัตร คุรุวาณิชย์ ประธานโครงการผู้ก่อตั้งบริษัท มายด์เซ็ทเมคเกอร์ จำกัด

16.45 – 17.00 น. กล่าวเปิด

โดย คุณชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

17.00 – 17.10 น. ถ่ายภาพร่วมกัน
17.10 – 17.20 น. เล่าภาพรวมงาน Mind Fest. Chapter 1 : Happy Together

– Play Day (Concept : Happy Version of Me)

17.20 – 17.55 น. Talk Session หัวข้อ “สุขอย่างไรกับโลกใบเดิม” โดย

– ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิราภรณ์ อรุณากูร (เลี้ยงลูกนอกบ้าน)

– คุณชนากานต์ ขจรเสรี (Mindventure)

17.55 – 18.10 น. กิจกรรมบนเวที
18.10 – 18.45 น. Talk Session หัวข้อ “ทำยังไงให้ความสุขไม่ใช่เรื่องบังเอิญ”

– คุณวรกัญ รัตนพันธ์ (Master Peace)

– คุณนัปกานต์ บุญประสม (ยังแฮปปี้)

18.45 – 19.00 น. กิจกรรมบนเวที

พิธีปิด

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

QR Code :
QR Code