03 มีนาคม 2023

Time

8:30 am - 12:00 pm
แชร์

งาน “BKK ZERO WASTE ต่อยอดแคมเปญไม่เทรวม”

กำหนดการ

งาน “BKK ZERO WASTE ต่อยอดแคมเปญไม่เทรวม”

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 (เสาชิงช้า)

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.00 น. เสวนา “มหานครปลอดขยะ เป็นจริงได้อย่างไร?”

วิทยากร

• คุณสุธศา พรเพิ่มพูน ผอ.สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กทม.

• คุณชาติวุฒิ วังวล ผอ.สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส.

• คุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

• คุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย

10.00 – 11.00 น. เรียนรู้ประสบการณ์จัดการขยะที่ต้นทางจากองค์กรต้นแบบ

โรงเรียน: โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย เขตหนองจอก (คุณครูพิศมัย นาคนายม)

โรงแรม: โรงแรมศิวาเทล (คุณอลิสรา ศิวยาธร CEO)

ชุมชน:  ชุมชนเกาะกลาง เขตคลองเตย (คุณจุไรรัตน์ เครือพิมาย ผู้แทน)

วัด: พระมหานภันต์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

อาคารสำนักงาน: มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง (ดร. ธนพงศ์ ดวงมณี มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ)

11.00 – 11.20 น. กล่าวถึงความสำคัญของปัญหาขยะมูลฝอยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

และภาคีเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง

โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส.

กล่าวรายงานการจัดงานเปิดตัว “BKK Zero Waste ต่อยอดแคมเปญไม่เทรวม”

โดย คุณพรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

11.20 – 11.30 น. กล่าวขอบคุณภาคีทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดการขยะที่ต้นทาง

โดย นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

11.30 – 12.00 น. พิธีแสดงเจตจำนงขับเคลื่อนการแก้ปัญหาขยะอย่างยั่งยืน

ด้วยการจัดการขยะที่ต้นทางผ่านเครือข่าย BKK Zero Waste ต่อยอดแคมเปญไม่เทรวม

12.00 น. คณะผู้บริหารแถลงข่าว ด้านหน้าห้องประชุม

 

 

 

 

 

 ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

QR Code :
QR Code