10 สิงหาคม 2023

Time

10:00 am - 4:30 pm
แชร์

งาน “พลังสาวพักตับ สร้างสุข สร้างเศรษฐกิจ สร้างชีวิตดี”

กำหนดการ

งาน “พลังสาวพักตับ สร้างสุข สร้างเศรษฐกิจ สร้างชีวิตดี”

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 

ณ ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง

10.00 -12.00 น. เดินทางไป  ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง

พบกับ พลังสาวพักตับ สร้างสุข เศรษฐกิจดี  สร้างชีวิตดี

• ผู้นำหญิง นางอารี  ขวัญศรีสุทธิ์  นายก อบต.นาข้าวเสีย

• นางสาวนิภาภรณ์  แสงเงิน สาวพักตับชวนสามีเลิกเหล้า

• นางวัลยา  ช่วยสงค์ สาวพักตับชวนลูกวัยรุ่นลดละปัจจัยเสี่ยง

• นางพยอม หนูนุ่ม สาวพักตับแกนนำคนสำคัญขับเคลื่อนงานในพื้นที่

และสาวพักตับ สร้างเศรษฐกิจดี ชีวิตดีให้ครอบครัวจำนวนกว่า 100 คน

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. ลงพื้นที่-สัมภาษณ์ เก็บข้อมูลในชุมชน ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง

• เครือข่ายสาวพักตับจักสาน

• เครือข่ายสาวพักตับ – คนหัวใจเพชร

14.00-14.30 น. เดินทางไป วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
14.30 – 16.30 น. พบกับห้องเรียนวิชาชีพ  ร้านตัดผมปลอดบุหรี่

• อาจารย์ประเสริฐ ดำทิพย์ เจ้าของแนวคิด “ ช่างตัดผมปลอดควัน สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า”

• นายกฤตพล  เพชรสนั่น

• จากนักเรียนที่มาเรียนตัดผม เปลี่ยนอาชีพมาเป็นครูสอนตัดผมชาย  เป็นคนปลอดบุหรี่และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่างตัดผมรุ่นใหม่ คุณภาพงานดี ปลอดกลิ่น ปลอดควัน

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก

QR Code :
QR Code