19 มีนาคม 2024

Time

10:00 am - 11:00 pm
แชร์

งานแถลงข่าว แคมเปญรณรงค์ “ขอบคุณ ที่ไม่ดื่มในที่สาธารณะ”

กำหนดการ

งานแถลงข่าว แคมเปญรณรงค์ “ขอบคุณ ที่ไม่ดื่มในที่สาธารณะ”

วันที่ 19  มีนาคม 2567   เวลา 10.00 – 12.00 น. 

ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

10.00 น ลงทะเบียนผู้เข้าร่วม
10.10 น. พิธีกร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม กล่าวถึงที่มากิจกรรมการแถลงข่าวครั้งนี้
10.15 น. เปิดตัว สปอตโทรทัศน์ แคมเปญ “ขอบคุณ ที่ไม่ดื่มในที่สาธารณะ”

ชุดที่ 1) “Amazing Destination”  และ  2) ชุด “ผิดอะไร”

10.30 น. พิธีแถลงข่าว

พื้นที่สาธารณะในกรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ และมีความปลอดภัย

โดย นางวันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร

มาตรการของอุทยานฯ เพื่อดูแลพื้นที่ทางธรรมชาติให้สวยงามละสงบเรียบร้อย

โดย นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ขอบคุณ ที่ไม่ดื่มในที่สาธารณะ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีสู่สังคมเป็นสุข

โดย นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ปฏิบัติการชายหาดบางแสนเป็นพื้นที่ไม่ดื่ม ไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

โดย นางมณทิรา  จรรยาภรณ์พงษ์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เทศบาลเมืองแสนสุข

ทิศทางการทำงานความร่วมมือในพื้นที่สาธารณะและอุทยานแห่งชาติฯ

– นายธีระ วัชรปราณี ผู้อำนวยการ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)

– นายวัชรบูล ลี้สุวรรณ (โน้ต) นักแสดงหนุ่มกับบทบาทงานอาสา อนุรักษ์ธรรมชาติ

11.30 น. กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์  (เคารพสิทธิ์ การใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกัน ไม่ดื่มในพื้นที่สาธารณะ เพื่อสังคมเป็นสุข)

– เยาวชน ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม / YSDN Thailand / ชุมชน กทม  ร่วมกิจกรรม

– ถ่ายภาพร่วมกัน /เสร็จสิ้นพิธีการ

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก

QR Code :
QR Code