02 มีนาคม 2024

Time

12:00 pm - 6:00 pm
แชร์

งานแถลงข่าว “ปิดเทอมสร้างสรรค์ กิจกรรมฉ่ำเว่อ” ปี 2567

กำหนดการ

งานแถลงข่าว “ปิดเทอมสร้างสรรค์ กิจกรรมฉ่ำเว่อ” ปี 2567

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 – 18.00 น.

ณ อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) Central World ชั้น 8

12.00 – 12.30 น. ลงทะเบียน
12.30 – 12.50 น. Cover Dance เปิดงาน

โดย น้อง ๆ จากศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม กทม.

12.50 – 13.00 น. ประชาสัมพันธ์แคมเปญ “ปิดเทอมสร้างสรรค์ กิจกรรมฉ่ำเว่อ”

โดย นางสาววนัสนันท์ ศรีไพศาล มูลนิธิวายไอวาย

13.00 – 13.15 น. จุดประกาย สานพลังภาคีเครือข่าย และกล่าวเปิดงานแถลงข่าว “ปิดเทอมสร้างสรรค์ กิจกรรมฉ่ำเว่อ” ประจำปี 2567

โดย นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

13.15 – 13.30 น. กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ และถ่ายภาพหมู่ร่วมแสดงพลังในการขับเคลื่อนงานปิดเทอมสร้างสรรค์ ประจำปี 2567
13.30 – 13.50 น. การแสดงละครใบ้

โดย หลุยส์ Urban Street Bangkok

13.50 – 14.50 น. วงพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ และร่วมแชร์ไอเดีย “ปิดเทอมฉ่ำเว่อ”

ประกอบด้วย

1. นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

2. นางสาวณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส.

3. ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

4. นายทักษิณ บำรุงไทย ตัวแทนภาคีเครือข่ายปิดเทอมสร้างสรรค์

5. Softpomz Influencer, Youtuber

ดำเนินรายการโดย นายพีรดนย์ ภาคีเนคร The Active

14.50 – 15.30 น. การแสดงดนตรี

โดย วง Plastic Plastic

15.30 – 18.00 น. ชมการแสดง และร่วมกิจกรรม (ฉ่ำ ๆ) ภายในงาน อาทิ D.I.Y. งานคราฟ (Craft)

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

QR Code :
QR Code