13 กรกฎาคม 2023

Time

1:00 pm - 3:00 pm
แชร์

งานแถลงข่าวโครงการ “Ready to MOVE ON: Woman Active Society”

กำหนดการ

งานแถลงข่าวโครงการ “Ready to MOVE ON: Woman Active Society”

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 13:00 – 15:00 น.

ณ Warrix Run Hub ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

13.00 น. ลงทะเบียน
13.30 น. ชม VTR เปิดตัวโครงการ พิธีกรกล่าวต้อนรับ และแนะนำโครงการ
13.40 น. ดร.นพ. ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

และอนุกรรมาธิการสร้างเสริมสุขภาวะ ป้องกันก่อนรักษา ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา

กล่าวถึง แผนส่งเสริมและยกระดับมาตรการและมาตรฐานความปลอดภัย

ในการวิ่งสำหรับผู้หญิง “Woman Active Running”

13.45 น. รับฟังมุมมองเรื่อง “การเติบโตของนักวิ่งหญิงในประเทศไทย” โดย

• คุณเธียรสิทธิ์ จิโรจน์วีรภัทร ประธานมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย

• ดร.ณรงค์ เทียมเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

• คุณรัฐ จิโรจน์วณิชชากร นายกสมาคมการค้าและส่งเสริมการจัดกีฬามวลชนไทย (TMPSA)

• คุณบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ อุปนายกสมาคม TMPSA และนายกสมาคม TIEFA และผู้อำนวยการโครงการ

13.55 น. กิจกรรม Society Warm Up “Active Fit Show Case”
14.00 น. พิธีเปิดโครงการ “Ready to MOVE ON: Woman Active Society”
14.05 น. เสวนาหัวข้อ “Woman Active Society” เพื่อเสริมสร้างกิจกรรมทางกายของผู้หญิง

ผ่านนโยบาย 3A คือ Active People, Active Environment และ Active Society โดย

• คุณทยา ทีปสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Rugby School Thailand and Wisdom Property Development

• คุณบงกชรัตน์ โมลี ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งชาติ

• คุณพรรณษร ปฐมาภินันท์ Owner Chef, Morning Glory The Bakery House Café สวนผึ้ง

• คุณกาญจนา กุศลกิตติวงศ์ Personal Training RUNHUB

• คุณกัลยา ศรีนันทวงศ์ (คุณมัมมี่) เจ้าของแพลตฟอร์ม และ Community “ไทยฟิต”

14.20 น. เปิดตัว Project Ambassador: Woman Power Runner และชม VTR Project Road Map

• Influencer สายวิ่งผู้หญิง 3 คน (คุณเฟิร์น, คุณพลอย, คุณบิวตี้)

• Medical Runner บุคคลากรทางการแพทย์สายวิ่งผู้หญิง 3 คน (คุณจี้, คุณแอมป์, คุณแพร)

• Pacer นักวิ่งนำเวลาผู้หญิง 3 คน (คุณแก้ม, คุณปัน, คุณส้ม)

14.35 น. ถ่ายภาพร่วมกัน
14.40 น. จบการแถลงข่าว

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

QR Code :
QR Code