22 พฤษภาคม 2024

Time

4:00 am - 8:00 am
แชร์

งานเดิน วิ่งสมาธิวิสาขะพุทธบูชา ถือศีลห้าลดละอบายมุข ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 23)

(ร่าง) กำหนดการ

งานเดิน วิ่งสมาธิวิสาขะพุทธบูชา ถือศีลห้าลดละอบายมุข ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 23)

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567

ณ สนามไชย-สวนสราญรมย์

04.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนรับเสื้อ

ชมนิทรรศการและกิจกรรมให้ความรู้ เดิน วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลดละอบายมุข ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 23)

04.30 น. อบอุ่นร่างกาย – ยืดเหยียด โดย คุณอนุรักษ์ เตชะเรืองไกร กรรมการสมาพันธ์ฯ
04.45 น. พระสงฆ์แสดงสัมโมทนียกถา

ประธานในพิธีถวายเครื่องไทยทาน

05.00 น. กล่าวรายงาน

โดย คุณเธียรสิทธิ์ จิโรจน์วีรภัทร ประธานสมาพันธ์และมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพไทย และประธานจัดงานเดิน วิ่งสมาธิวิสาขะฯ

ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

โดย นางประภาศรี บุญวิเศษ กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

05.30 น. ปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลดละอบายมุข ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 23)

โดย นางประภาศรี บุญวิเศษ ประธานในพิธี

พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์

ประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเดินสมาธิฯ

06.30 น. พิธีตักบาตรพระสงฆ์ อาหารแห้ง

กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขะบูชา

08.00 น. เคารพธงชาติ

ปิดงาน

 

QR Code :
QR Code