31 พฤษภาคม 2022

Time

8:30 am - 10:00 am
ณ อาคาร SM Tower พญาไท กรุงเทพฯ
แชร์

งานมหกรรมเล่นเปลี่ยนโลก ตอนพากันเล่น

กำหนดการ
มหกรรมเล่นเปลี่ยนโลก ตอนพากันเล่น
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 10.00 น.
สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy)
อาคาร SM Tower พญาไท กรุงเทพฯ
08.30 น.     เปิดรับคนเข้าห้องซูม / เตรียมความพร้อมระบบ
09.00 น.     รับชม VDO นำเสนอ “เพราะเล่นจึงสุข”
09.05 น.     กล่าวเปิดงานโดย คุณณัฐยา บุญภักดี
ผอ.การสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4)
แสดงพลังความร่วมมือภาคีเครือข่าย สสส. ปลุกพลังพ่อแม่ให้ลุกขึ้นมาพาลูกเล่น
09.15 น.     พูดคุยฉบับบภาคเครือข่ายแบบ “How to เล่น เพื่อเปลี่ยนโลกร่วมกัน”
โดยคุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผอ.มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)
09.25 น.     ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองการเล่นกับนักเล่นมืออาชีพจากเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก
1. พากันเล่นที่ไหน :
พื้นที่เล่น พื้นที่ลับในการเล่นแบบฉบับเครือข่ายนักเล่น
2. พากันเล่นอะไร :
วิธีออกแบบการเล่นกับลูกในพื้นที่รูปแบบต่างๆ ที่ผู้ปกครองสร้างการเล่นได้แบบไม่จำกัด
3. พากันเล่น (กับใคร) :
บทบาทพ่อแม่ในฐานะ Play Worker ประจำตัวลูก ที่จะลุกขึ้นมาพาลูกเล่น
4.พากันเล่นทำไม :
ความสำคัญและความจำเป็นต้องพาเด็กเล่น
09.55 น.     ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับชมย้อมหลัง และช่องทางการติดตามข้อมูล
10.00 น.     สัมภาษณ์สื่อมวลชน / เสร็จสิ้นกิจกรรม
QR Code :
QR Code