16 กันยายน 2022

Time

1:00 pm - 4:00 pm
แชร์

งานประกาศรางวัลสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

กำหนดการ

งานประกาศรางวัลสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

โครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ ห้องอัศวิน แกรนด์ บอลรูม ซี ชั้น 4 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ

 

13.00 – 13.30 น. ผู้เข้าร่วมงานและสื่อมวลชนลงทะเบียน และแสดงผลตรวจ ATK ก่อนเข้างาน

ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติ เดินชมนิทรรศการ พร้อมถ่ายภาพ

13.00 – 13.35 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และกล่าวนำเข้าสู่งานประกาศรางวัลสื่อปลอดดภัยและสร้างสรรค์
13.35 – 13.45 น. นายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
13.45 – 14.10 น. พิธีกรเรียนเชิญประธานในพิธีขึ้นเวที ประจำจุดเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายสักการะ และถวายความเคารพ
14.10 – 14.25 น. การแสดงเปิดเวที
14.25 – 14.40 น. ชมวิดีทัศน์นำเสนอภาพรวมโครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และความเป็นมาของถ้วยรางวัลพระราชทาน
14.40 – 15.10 น. พิธีมอบโล่รางวัลสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จำนวน 47 รางวัล โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

15.10 – 15.35 น. พิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 13 รางวัล

ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

16.00 น. เสร็จสิ้นพิธี

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเหมาะสม

 

 

 

 

 

ที่มา : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

QR Code :
QR Code