20 ธันวาคม 2022

Time

12:30 pm - 5:00 pm
แชร์

คนพิการรักษ์ต้นไม้ พลังคนพิการ สร้างสังคมยั่งยืน

กำหนดการ

คนพิการรักษ์ต้นไม้ พลังคนพิการ สร้างสังคมยั่งยืน

และรับชมภาพยนตร์ Avatar 2 : The Way of Water

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 12:30 – 17:00 น.

ณ SF World Cinema Central World ชั้น 7 โรงภายนตร์ที่ 7

11.30 – 12.45 น. ลงทะเบียน
12.45 – 13.00 น. เริ่มเข้าโรงภาพยนตร์
13.00 – 13.30 น. รับฟังรายละเอียดโครงการ “คนพิการรักษ์ต้นไม้” พลังคนพิการ สร้างสังคมยั่งยืน

วิทยากร

• คุณอภิชาติ การุณกรสกุล ประธานมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

• คุณภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะ ประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. (สน.9)

• คุณเพียงฟ้า สุทธิพรมณีวัฒน์ ประธานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ชมรมเพื่อเพื่อนผู้พิการตำบลแจ้ซ้อน

13.30  17:00 น. รับชมภาพยนตร์ Avatar 2 : The Way of Water

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

QR Code :
QR Code