05 สิงหาคม 2023

Time

3:00 pm - 6:00 pm
แชร์

กิจกรรม “เดิน-วิ่ง จากก้าวแรกสู่ก้าวต่อไป”

กำหนดการ

กิจกรรม “เดิน-วิ่ง จากก้าวแรกสู่ก้าวต่อไป”

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 – 18.00 น.

ณ สวนลุมพินี

15.15 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน และร่วมชมนิทรรศการ
16.00 น. เสวนารำลึกในหัวข้อ “ริเริ่ม (Creation) ร้อยเรียง (Connected) ส่งต่อ (Contribute)
16.50 น. ประธานนพิธีกล่าวเปิดงาน
17.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งในกิจกรรม เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะ 5 กม.
17.30 น. รับน้ำและอาหาร ของที่ระลึก ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกในงาน
18.00 น. จบกิจกรรม

 

QR Code :
QR Code