25 สิงหาคม 2023

Time

1:00 pm - 4:30 pm
แชร์

กิจกรรม “ห้องเรียนสร้างเด็กสมดุล : วิ่งเล่น กินดี นอนพอ” เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน

กำหนดการ
กิจกรรม “ห้องเรียนสร้างเด็กสมดุล : วิ่งเล่น กินดี นอนพอ”
เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 15.30 น.
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน
13.30 – 13.45 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ
13.45 – 13.55 น. ประธานกล่าวเปิดงานแถลงข่าว

โดย นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส สสส.

13.55 – 14.30 น.  เสวนา “สะท้อนมุมมองกิจกรรมการสร้าง “ห้องเรียนสร้างเด็กสมดุล : วิ่งเล่น กินดี นอนพอ” โดย

ดร.สง่า ดามาพงษ์  ที่ปรึกษากรมอนามัยและผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. (กิน)

รศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้าน (เล่น)กิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.เจษฎา อานิล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล (นอน)

14.30 – 15.30 น. แชร์ประสบการณ์การเรียนรู้ทางด้านสุขภาพสำหรับเด็ก เยาวชน

โดย

• นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส สสส.

• คุณโบ แวนด้า และน้องมะลิ สหวงษ์

15.30 น. ถ่ายภาพร่วมกัน/สื่อมวลชนสัมภาษณ์ตามอัธยาศัย

 

QR Code :
QR Code