21 มกราคม 2023

Time

2:00 pm - 4:00 pm
แชร์

กิจกรรม “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้” ครั้งที่ 12

กำหนดการ 

กิจกรรม “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้” ครั้งที่ 12

“21 มกราคม รำลึก 1 ปี หมอกระต่าย สู่วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน”

โดย คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา กรุงเทพมหานคร สสส.

และภาคีเครือข่าย

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2566

ณ  หน้าโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ถนนพญาไท

14.00 – 14.30 น. ลงทะเบียน
14.30 – 14.40 น. กล่าวรำลึก

โดย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย

ประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา

14.40 – 14.50 น. กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคม ผ่าน 1 ปี หมอกระต่าย ให้ทางม้าลายปลอดภัยอย่างแท้จริง

โดย นายแพทย์อนิรุทธ์ และนางรัชนี สุภวัตรจริยากุล

บิดามารดาแพทย์หญิงวราลัคน์ สุภวัตรจริยากุล (หมอกระต่าย)

14.50 – 15.09 น. พิธีกรรมทางศาสนาคริสต์
15.09 – 16.00 น. – ประธานในพิธีนำจุดเทียน วางดอกไม้ พร้อมยืนไว้อาลัย

– ผู้เข้าร่วมพิธี วางดอกไม้ พร้อมเชิญชวนทุกท่านร่วม “ส่งแสงถึงหมอกระต่าย”

โดยการจุดเทียน/ เปิดไฟโทรศัพท์มือถือ/Applicationจุดเทียน

พร้อมอ่านบทกวี ที่แต่งโดย นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกวุฒิสภา

และศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์)

– ประธานและผู้ร่วมกิจกรรมร่วมรณรงค์ ด้วยการเดินข้ามทางม้าลาย

หน้าโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

– ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

– เสร็จสิ้นกิจกรรม

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่คณะกรรมการฯ และเจ้าภาพร่วมเห็นว่าเหมาะสม

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม

QR Code :
QR Code