21 กุมภาพันธ์ 2022

Time

8:00 am - 6:00 pm
แชร์

กิจกรรม หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้

(ร่าง) กำหนดการ
กิจกรรม “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้”
วันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
โดย คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา สสส. และภาคีเครือข่าย
ณ บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภา ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรีเขตดุสิต กรุงเทพฯ
09.30 น.     พิธีกรกล่าวต้อนรับโดย คุณอัญชิษฐา บุณพรวงศ์
คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนและภาคีเครือข่าย
ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร คณะจัดกิจกรรม Kick off การรณรงค์หยุดรถตรงทางม้าลาย
และผู้เข้าร่วมกิจกรรม เดินทางถึงบริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภา ถนนสามเสน
แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ
10.00 น.     ชมคลิป “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้”
10.10 น.     การแสดงของเยาวชน ชุด “ข้ามทางม้าลาย ให้ปลอดภัยทุกคน”
10.15 น.     กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม โดย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
ประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน
10.20 น.     กล่าวเปิดกิจกรรม ประธานรัฐสภา โดย ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย
– “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้”
– มอบแผ่นป้าย/สื่อประชาสัมพันธ์ให้ภาคีเครือข่ายและผู้แทนหน่วยงาน
– ประธานในพิธี/คณะกรรมการ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับภาคีเครือข่าย
10.40 น.     ประธานในพิธีและผู้ร่วมกิจกรรม ร่วมโบกธง Kick Off
“หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้”
10.50 น.     ประธานในพิธีร่วมกับคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน
คณะกรรมการฯ ภาคีเครือข่าย และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกันทดสอบระบบสัญญาณคนข้ามถนน และเดินข้ามถนน เพื่อแจกสื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่หยุดรถตรงทางม้าลาย ณ บริเวณทางข้ามระหว่างอาคารรัฐสภาและกองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์
11.00 น.     ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
หมายเหตุ กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม
QR Code :
QR Code