21 มิถุนายน 2022

Time

8:00 am - 6:00 pm
แชร์

กิจกรรม หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้ ครั้งที่ 5

กำหนดการ
กิจกรรม “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้” ครั้งที่ 5
ตอน สร้างทางม้าลายที่ปลอดภัย หยุดอันตรายหน้าโรงเรียน
โดย คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา สสส. และภาคีเครือข่าย
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565
ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า
13.00 – 13.30 น.     – ชวนเด็กไทยใช้ถนนให้ปลอดภัย โดย วิทยากรจากกองบังคับการตำรวจจราจร
                                 – ลงทะเบียน
13.30 – 14.15 น.     – การแสดงเพลงข้ามทางม้าลาย โดยโรงเรียนในสังกัด กทม.
                                – กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม
โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
– กล่าวเปิดกิจกรรม
โดย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา
– กล่าวเสนอและส่งมอบนโยบายความปลอดภัยทางถนนให้กับกรุงเทพมหานคร
– ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวขอบคุณและรับข้อเสนอ
– ถ่ายภาพร่วมกัน
14.15 – 14.45 น.     ประธานในพิธีร่วมกับคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน
                                คณะกรรมการฯ ภาคีเครือข่าย และผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์แจกสื่อประชาสัมพันธ์
                                สร้างจิตสำนึกผู้ขับขี่รถให้หยุดตรงทางม้าลาย ขับขี่ปลอดภัย ร่วมลดอุบัติเหตุ
14.45 – 15.00 น.     ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเสร็จสิ้นกิจกรรม
ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม
QR Code :
QR Code