21 มีนาคม 2022

Time

8:00 am - 6:00 pm
ณ ณ บริเวณหน้าสถานีรถไฟใต้ดินเพชรบุรี เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
แชร์

กิจกรรม หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้

(ร่าง) กำหนดการ
กิจกรรม “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้”
วันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565
โดย คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา สสส. และภาคีเครือข่าย
ณ บริเวณหน้าสถานีรถไฟใต้ดินเพชรบุรี เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
13.30 น.     ลงทะเบียน เตรียมความพร้อม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
14.00 น.     กล่าวต้อนรับ โดย ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง
14.10 น.     กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์
                   โดย ดร.สุปรีดา  อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
14.20 น.     ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ โดย ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน
14.30 น.     กิจกรรมทาสีบริเวณขอบฟุตบาท
        โดยเชิญประธาน นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
ประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา ร่วมกับเยาวชน และผู้ร่วมงาน
14.40 น.    เชิญประธาน ทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ เปิดป้ายรณรงค์ “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้”
14.50 น.     แจกสื่อ สติ๊กเกอร์รณรงค์ บริเวณสี่แยกไฟแดง
15.00 น.    ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม
QR Code :
QR Code