27 ธันวาคม 2023

Time

4:30 pm - 8:00 pm
แชร์

กิจกรรม รณรงค์เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2567 “ดื่มไม่ขับ…กลับบ้านปลอดภัย” ตอน CPR กับนาทีต่อชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน

(ร่าง) กำหนดการ

กิจกรรม รณรงค์เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2567

“ดื่มไม่ขับ…กลับบ้านปลอดภัย” ตอน CPR กับนาทีต่อชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน

โดย คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา กรุงเทพมหานคร สสส. และภาคีเครือข่าย

วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2566 

ณ  ลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

16.30-17.00 น. ลงทะเบียน
17.00-17.30 น. – คลิปโฆษณา ดื่มไม่ขับ…กลับบ้านปลอดภัย

– การแสดงละคร รอ…ของขวัญที่ดีที่สุด

โดย เครือข่ายเฉพาะกิจเธียร์เตอร์

– กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม

โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

–  กล่าวเปิดกิจกรรม

โดย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา

– มอบป้ายรณรงค์ ดื่มไม่ขับ…กลับบ้านปลอดภัยให้กับ กรมการขนส่งทางบก หรือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

– ประธานและผู้ร่วมกิจกรรมร่วมรณรงค์บริเวณสี่แยกไฟแดง (ด้านหน้าหอศิลป์) และบน Skywalk สยาม มาบุญครอง-หอศิลป

17.30-17.50 น. ประธานและผู้ร่วมกิจกรรม ชมบูธนิทรรศการในงาน
17.50-18.30 น. เวที การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support (CPR AED Choking)

– สาธิตและเวทีพูดคุย โดย หมอเจี๊ยบ ลลนา ก้องธรนินทร์

– เทคนิคการเที่ยวปีใหม่อย่างปลอดภัย

– การดื่มส่งผลกระทบต่อสมอง

18.30 น. – 20.00 น. การแสดงมินิคอนเสิร์ต จากวง Old Doc
20.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

QR Code :
QR Code