12 ตุลาคม 2022

Time

2:30 pm - 4:30 pm
แชร์

กิจกรรมเสวนาวันอาหารโลก “World Food Day” ประจำปี 2565 “Food For Better Life กินดี me สุข”

กำหนดการ

กิจกรรมเสวนาวันอาหารโลก “World Food Day” ประจำปี 2565

“Food For Better Life กินดี me สุข”

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 14:30 – 16:30 น.

ณ g Garden urban farming & farmers connected

ตลาดออร์แกนิกส์ ใจกลางกรุง (ด้านหลังศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 9)

ด้วยรูปแบบการเสวนา : Onsite, Zoom online and Facebook live

 

 14:30 – 15:00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน onsite
15:00 น. เปิดระบบ Zoom meeting
15:00 – 15:10 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ
15:10 – 15:20 น. กล่าวเปิดกิจกรรมเสวนา โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม

ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

15:20 – 16:20 น. เสวนา Food For Better Life กินดี me สุข

พลิกชีวิต ชาวนา me สุข สร้าง Content ปังๆ ขายข้าว

คุณโอวา – ธนาวัฒน์ จันนิม

เพจ : โอวาข้าวหอมมะลิแท้สุรินทร์ 100%

ระบบอาหารและวิถีแห่งโลกดิจิทัล

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดร.สุปิยา เจริญศิริวัฒน์

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

รู้ก่อนกิน ชีวิตดี me สุข

คุณนุ่น – สินิทธา บุญศักดิ์

Smart Consumer ผู้บริโภคที่ชาญฉลาด

16:20 – 16:30 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชิญชวนสื่อมวลชน onsite และผู้ร่วมเสวนา online ร่วมแลกเปลี่ยน

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

QR Code :
QR Code