23 พฤษภาคม 2023

Time

3:30 pm - 5:00 pm
แชร์

กิจกรรมเปิดตัวโครงการแจงนับคนไร้บ้าน (One Night Count)

กำหนดการ

กิจกรรมเปิดตัวโครงการแจงนับคนไร้บ้าน (One Night Count)

วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น.

ณ บริเวณหน้าอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ลงทะเบียน พิธีกรกล่าวทักทาย และชี้แจงกำหนดการ
๑๖.๐๐ น. ผู้บริหารกระทรวง กรม ผู้มีเกียรติ และเครือข่าย เดินทางถึงบริเวณกิจกรรม ยืนตามจุดที่จัดเตรียมไว้

พิธีกรกล่าวต้อนรับ และวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม

๑๖.๑๐ น. รับชมวิดีทัศน์ ความเป็นมาของกิจกรรมและกล่าวทักทายหน่วยงาน One Home ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
๑๖.๓๐ น. กล่าวแสดงเจตนารมณ์การบูรณการทำงาน และให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน

• นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวรายงาน

• นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส.

• รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๑๖.๔๕ – ๑๗.๐๐ น. – พิธีกรเชิญ

นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวง พม. เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม

– พิธีกรเรียนเชิญผู้บริหาร กระทรวง และกรม ไปยังจุดปล่อยขบวนรถOne Night Count

– พิธีกรเชิญ One home ทั่วประเทศ เตรียมนับถอยหลังพร้อมกัน

– ปลัดกระทรวง พม. และผู้บริหาร ตัดริบบิ้น ปล่อยแถวขบวนรถ โบกธง และปรบมือให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและครือข่าย

– ปล่อยขบวนรถพร้อมกันทั่วประเทศ

๑๗.๐๐ น. ปลัดกระทรวง พม. อธิบดี พส. กทม. จุฬาฯ และ สสส. ร่วมสัมภาษณ์สื่อมวลชน และร่วมลงพื้นที่ บริเวณอนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา ถนนราชดำเนินเสร็จสิ้นพิธีการ
๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ทีมลงพื้นที่ทั่วประเทศ ลงแจงนับคนเร่ร่อน

สรุปผลสถิติ ประกาศให้สาธารณชนรับทราบต่อไป

 หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

QR Code :
QR Code