14 กุมภาพันธ์ 2024

Time

4:00 pm - 9:00 pm
แชร์

กิจกรรมสร้างกระแสรณรงค์เนื่องในวันแห่งความรัก ภายใต้หัวข้อ “วาเลนไทน์ ฟิน อิน เลิฟ รักแค่เรา…ก็พอ” เนื่องในวันวาเลนไทน์ ประจำปี 2567

(ร่าง) กำหนดการ

กิจกรรมสร้างกระแสรณรงค์เนื่องในวันแห่งความรัก

ภายใต้หัวข้อ “วาเลนไทน์ ฟิน อิน เลิฟ รักแค่เรา…ก็พอ” เนื่องในวันวาเลนไทน์ ประจำปี 2567

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 21.00 น.

ZAPPENING (ลานด้านหน้า) ศูนย์การค้าสเปลล์ ฟิวเจอร์พาร์ค

16.00  – 16.10 น. ลงทะเบียน
16.10 – 17.10 น. มินิคอนเสิร์ต โดยวงดนตรีของเครือข่ายเยาวชน (1)
17.10 – 17.30 น. พิธีกรชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม

โดย นายธัญสิทธิ์ อิทธิโกมลโรจน์

17.30 – 18.00 น. มินิคอนเสิร์ต โดยวงดนตรีของเครือข่ายเยาวชน (2)
18.00 – 18.30 น. พิธีเปิดกิจกรรม วาเลนไทน์ ฟิน อิน เลิฟ รักแค่เรา…ก็พอ

โดย นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์

ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

18.30 – 19.00 น. กิจกรรมเสวนา

• นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

(1)  • แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

(2)  • นายวศิน พิพัฒนฉัตร

อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(3) • นายชนกันต์ ดีโนนอด ผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ดำเนินรายการโดย นายธัญสิทธิ์ อิทธิโกมลโรจน์

19.00 – 19.30 น. มินิคอนเสิร์ต โดยวงดนตรีของเครือข่ายเยาวชน (2)
19.30 – 20.00 น. กิจกรรมเล่นเกมแจกของรางวัลผู้เข้าร่วมกิจกรรม
20.00 – 21.00 น. คอนเสิร์ตจากศิลปินวง bamm และร่วมกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากศิลปิน

เสร็จสิ้นกิจกรรม

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

QR Code :
QR Code