06 กุมภาพันธ์ 2024

Time

11:00 am - 5:00 pm
แชร์

กิจกรรมวันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัย

กำหนดการ

กิจกรรมวันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัย

ออนไลน์สุขใจ #HappinessHappyNet

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

ณ ชั้น 4 สยามพารากอน และ TikTok Live

11.00 – 13.00 น. ลงทะเบียนและเยี่ยมชมบูธกิจกรรม

– มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

– สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

– สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

13.00 – 13.30 น. ซักซ้อมก่อนเปิดเวที
13.30 – 13.40 น. กล่าวต้อนรับและแนะนำสถานที่ โดย TikTok
13.40 – 13.50 น. กล่าวเปิดการสัมมนา โดย สสส.
13.50 – 15.00 น. เวทีเสวนา ออนไลน์อย่างไรให้มีความสุข #HappinessHappyNet

ผู้ร่วมเวทีเสวนา

• พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (NCSA)

• คุณสันติ ศิริธีราเจษฎ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองเด็ก UNICEF

• ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

• คุณเรืองริน อักษรานุเคราะห์ นักจิตบำบัดด้านความสัมพันธ์

ดำเนินรายการโดย ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช มูลนิธิอินเทอร์เน็ต

15.00 – 15.30 น. คำถามจากผู้ชมทางบ้านและผู้ชมหน้าเวที
15.30 – 17.00 น. เยี่ยมชมบูธกิจกรรม

 

QR Code :
QR Code