12 กุมภาพันธ์ 2024

Time

1:00 pm - 7:30 pm
แชร์

กิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สุขภาวะทางเพศปลอดภัย เนื่องในวันแห่งความรัก ประจำปี 2567

(ร่าง) กำหนดการ

กิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สุขภาวะทางเพศปลอดภัย เนื่องในวันแห่งความรัก ประจำปี 2567

ภายใต้ชื่องาน “CONDOM LAND : มหัศจรรย์แดนถุงยาง”

วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 18.00 น.

ณ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเกทเวย์ เอกมัย กรุงเทพมหานคร

13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม คณะทำงาน แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน
13.30 – 19.00 น.

(ตลอดทั้งกิจกรรม)

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมชมบูธกิจกรรมให้ความรู้ และกิจกรรมร่วมสนุก ได้แก่

• เสริมเกาะป้องกันตนเองด้วยความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โดย กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค

• ตัวช่วยวัยทีน TEEN CLUB Line Official Account

โดย สำนักอนามัยเจริญพันธุ์ กรมอนามัย

• The condom card ตะลุยอาณาจักร การ์ดซ่อนเร้น

โดย Unicef

• Size Matter การเลือกถุงยางให้ถูกไซซ์

โดย One touch

• สถาบันยุวทัศน์ ฯ และไดโนเสว (แบบสอบถามการร่วมกิจกรรม)

15.30 – 16.30 น. กิจกรรม “Condom Show”

โดย สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

16.30 -16.40 น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน

โดย นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ

เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย

16.40 -17.00 น. พิธีเปิดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สุขภาวะทางเพศปลอดภัย เนื่องในวันแห่งความรัก ประจำปี 2567

โดย นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์

ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

17.00 – 17.20 น. เปิดผลสำรวจการเฝ้าระวังพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยของเด็กและเยาวชน ประจำปี 2567

โดย กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

17.20 – 18.20 น. กิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “DREAM OF CONDOM : โลกของถุงยางที่ใฝ่ฝัน”

1. ดร.ชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (สำนัก2)

2. นายสมวงศ์ อุไรวัฒนา หัวหน้าศูนย์ปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม 1663

3. นายสุรเชษฐ์ โพธิ์แสง รองเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย

4. คุณนอท สัณหณัฐ ทิราชีพ เจ้าของเพจ “บ้านกูเอง”

พิธีกรดำเนินการเสวนาโดย : นายกัมพล เหล่าอารีรัตน์

18.20 – 18.30 น. กิจกรรมตอบคำถามเพื่อลุ้นรับของรางวัล
18.30 – 19.30 น. มินิคอนเสิร์ต จากศิลปินวง SERIOUS BACON

และร่วมกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากศิลปิน

19.30 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

หมายเหตุ : กำหนดการอาจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

QR Code :
QR Code