17 มกราคม 2022

Time

10:00 am - 11:30 am
แชร์

กำหนดการ Happy Workplace Talk Series ครั้งที่ 2 หัวข้อการใช้สติของมนุษย์เดือนกับชีวิตวิถีใหม่

กำหนดการ Happy Workplace Talk Series ครั้งที่ 2 หัวข้อการใช้สติของมนุษย์เดือนกับชีวิตวิถีใหม่

กำหนดการ
Happy Workplace Talk Series ครั้งที่ 2
หัวข้อการใช้สติของมนุษย์เดือนกับชีวิตวิถีใหม่

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 10.00 – 11.30 น.
ผ่านระบบ Zoom และ Facebook Live : Happy8Workplace
10.00 – 11.30 น.     เสวนา “การใช้สติของมนุษย์เงินเดือนกับชีวิตวิถีใหม่
• สติ คืออะไรกันแน่
• มีสติแล้วช่วยให้ชีวิตมนุษย์เงินเดือนดีขึ้นจริงไหม
• มีวิธีง่ายๆ ที่ช่วยให้เรียกสติกลับมาในเวลาเครียดจากการทำงานอย่างไร
ผู้ร่วมเสวนา
– นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานต์
ให้แนวคิดบทบาทขององค์กรต่อการสร้างเสริมสุขภาพคนที่ทำงาน
– ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ
ให้คำตอบถึงรูปธรรมของสติที่สามารถนำไปใช้ในที่ทำงาน
ดำเนินรายการโดย
– ดร.นรกมล ทองเปลี่ยน จากสำนักวิชาการสุขภาพจิต
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร
QR Code :
QR Code