29 มกราคม 2022

Time

7:30 pm - 9:00 pm
แชร์

กำหนดการ ร่วมพูดคุยกันในหัวข้อ คุยอย่างไรให้เข้าใจวัยรุ่น

กำหนดการ ร่วมพูดคุยกันในหัวข้อ คุยอย่างไรให้เข้าใจวัยรุ่น

กำหนดการ
ร่วมพูดคุยกันในหัวข้อ “คุยอย่างไรให้เข้าใจวัยรุ่น”
วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 19.30 – 21.00 น.
ผ่านช่องทาง Live FB เพจ Net PAMA: เน็ตป๊าม้า และเพจ สมาธิสั้นแล้วไง
19.30 – 21.00 น.     ร่วมพูดคุยกันในหัวข้อ “คุยอย่างไรให้เข้าใจวัยรุ่น”
วิทยากร
• พญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
• น้องญา ปราชญา ศิริ์มหาอาริยะโพธิ์ญา
Founder of Mental Me
ดำเนินรายการโดย พญ. ทัตติยา วิษณุโยธิน ทีมงานเน็ตป๊าม้า
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว
QR Code :
QR Code