02 เมษายน 2021

Time

8:00 am - 6:00 pm
แชร์

กำหนดการ งานสัมมนาไฮบริดเนื่องในวาระ วันตรวจสอบข่าวลวงโลก

กำหนดการ
งานสัมมนาไฮบริดเนื่องในวาระ “วันตรวจสอบข่าวลวงโลก”
(International Fact-Checking Day 2021)
“ความท้าทายในการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกัน”

ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. – 17.00 น.
ณ โรงแรมศิวาเทล (Sivatel) ใกล้ BTS เพลินจิต
ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดผ่านเพจ @ThaiPBSFan @CofactThailand
09.00 – 9.30 น.     กล่าวเปิดงาน โดย
• ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
• รศ.ดร.ปรีดา อัครจันทโชติ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• คุณจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
• คุณเฟดเดอริค ชปอร์ หัวหน้าสำนักงานประเทศไทยและพม่า มูลนิธิฟรีดริช  เนามัน (FNF)
09.30 -10.30 น.     ปาฐกถาเรื่อง “การตรวจสอบข่าวลวงในภาวะวิกฤติรอบโลก”
โดย Baybars Orsek ผู้อำนวยการเครือข่ายองค์กรตรวจสอบข่าวสากล Director of International Fact-Checking Network (IFCN)
10.30 – 11.30 น.     การเสวนา “โอกาสและอุปสรรค การตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเทศไทย” โดย
• คุณสุภิญญา กลางณรงค์ ผู้ร่วมก่อตั้งภาคีโคแฟค COFACT Thailand
• คุณพีรพล อนุตรโสตถิ์ ผู้จัดการ ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย บมจ.อสมท
• คุณณัฐกร ปลอดดี บรรณาธิการ Fact-Check สำนักข่าวเอเอฟพี ประจำประเทศไทย
• คุณระวี ตะวันธรงค์ นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP)
• คุณสันติภาพ เพิ่มมงคลทรัพย์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
ดำเนินการเสวนา โดย คุณสายใจ เลี้ยงพันธุ์สกุล ผู้อำนวยการองค์กร Phandeeyar
11.30 – 12.00 น.     แถลงข่าว “ประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือของภาคประชาสังคม
ในปีแห่งการรณรงค์ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร” จาก 2 เมษายน พ.ศ 2564 ถึง 2 เมษายน พ.ศ.2565
12.00 – 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
ที่มา : สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ
QR Code :
QR Code