27 พฤษภาคม 2021

Time

8:00 am - 6:00 pm
แชร์

กำหนดการ กิจกรรมเสวนาออนไลน์กับคนรุ่นใหม่ รักใครให้ชวนฉีด (วัคซีน)

กำหนดการ
กิจกรรมเสวนาออนไลน์กับคนรุ่นใหม่ “รักใครให้ชวนฉีด (วัคซีน)”
เนื่องในวันสุขบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.30 – 19.00 นาฬิกา
ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ 1 ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล เขตราชเทวี
(เผยแพร่ทาง Facebook Live)
17.00 – 17.30 น.     ลงทะเบียนคณะวิทยากร และสื่อมวลชน
(พร้อมตรวจคัดกรองตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข)
17.30 – 17.40 น.     พิธีกรกล่าวต้อนรับประธานในพิธี คณะวิทยากร และผู้ชมทางสังคมออนไลน์
โดย นายธันชนน งามเหลือ ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ Thai PBS
17.40 – 18.30 น.     กิจกรรมเสวนาออนไลน์กับคนรุ่นใหม่ หัวข้อ “รักใครให้ชวนฉีด (วัคซีน)”
(1) ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ คนที่ 1
และรองประธานกรรมการวัคซีนแห่งชาติ
(2) นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(3) นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
(4) นายโยธิน ทองพะวา ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
(5) นายอรรถพล ไชยถา แกนนำยุวอาสาสมัครสาธารณสุข (ยุว อสม.)
(6) นางสาวอริยสิริ พิพัฒน์นารา เลขาธิการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง*
ดำเนินรายการโดย
นายธันชนน งามเหลือ ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ Thai PBS
18.30 – 18.45 น.     ผู้เสวนาร่วมตอบคำถามจากคนรุ่นใหม่ทาง Facebook Live
18.45 – 19.00 น.     พิธีประกาศเจตนารมณ์ของคนรุ่นใหม่ร่วมกันสนับสนุนเชิญชวนให้ครอบครัว
และคนที่เรารักไปฉีดวัคซีน พร้อมมอบข้อความสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข
เร่งรัดจัดหาวัคซีนสำหรับเด็กและเยาวชน
19.00 น. เป็นต้นไป   สิ้นสุดการเสวนาและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก
QR Code :
QR Code