19 มกราคม 2024

Time

9:30 am - 1:00 pm
แชร์

การเสวนาวิชาการ บทเรียนการจัดการการพนันในฟิลิปปินส์และกัมพูชา

กำหนดการ

การเสวนาวิชาการ บทเรียนการจัดการการพนันในฟิลิปปินส์และกัมพูชา

โดย ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 09.30-13.00 น.

ณ ห้องบุษบา โรงแรมแมนดาริน สามย่าน

09.30 – 10.00 น. ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง
10.00 – 10.10 น. กล่าวเปิดงาน

โดย รศ.แล ดิลกวิทยรัตน์ ประธานคณะกรรมการกำกับทิศทางกลุ่มแผนงานลดปัญหาจากการพนัน

10.10 – 12.00 น. เวทีเสวนา “บทเรียนการจัดการ: การพนันในฟิลิปปินส์และกัมพูชา” โดย

• อาจารย์ปิยอร เปลี่ยนผดุง อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ม.พะเยา

• นายพงศกร เรืองเดชขจร นักวิชาการอิสระด้านกฎหมาย

• ดร.คัทลียา เหลี่ยมดี สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมแสดงข้อคิดเห็นโดย

• นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ สื่อมวลชนอาวุโส

• ดร.ณัฐกร วิทิตานนท์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ดำเนินรายการโดย นายธนากร คมกฤส เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

 

QR Code :
QR Code