18 กันยายน 2022

Time

8:30 am - 4:30 pm
แชร์

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการแข่งขันแก้ปัญหาสังคม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 2565 หัวข้อ “การออกแบบสังคมเพื่อรับมือการขยายตัวของการพนัน”

กำหนดการ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการแข่งขันแก้ปัญหาสังคม

เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 2565

หัวข้อ “การออกแบบสังคมเพื่อรับมือการขยายตัวของการพนัน”

จัดโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน  และโครงการเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สสส.

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565

ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
09.00 – 10.15 น. การนำเสนอผลงานของทั้ง 7 ทีม รอบที่ 1

(จากการรับข้อมูลและโจทย์ทางระบบออนไลน์ เมื่อ 11 ก.ย. 65)

10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. การเตรียมการนำเสนอแบบจำลองทางสังคมเพื่อรับมือกับปัญหาพนัน

(การแข่งขันแก้ปัญหาสังคม / Social Case Competition)

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.15 น. ลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน
13.15 – 13.45 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ

แนะนำคณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม 7 ทีม

สรุปสถานการณ์ของปัญหาการพนันและภาพรวมการนำเสนอของทั้ง 7 ทีมในช่วงเช้า (รอบที่ 1)

13.45 – 15.30 น. การนำเสนอผลงานของทั้ง 7 ทีม รอบที่ 2
15.30 – 15.45 น. (แบบจำลองทางสังคมเพื่อรับมือกับปัญหาพนัน)

พักรับประทานอาหารว่าง

การตัดสินของคณะกรรมการ

15.45 – 16.30 น. พิธีมอบรางวัล

การกล่าวปาฐกถาพิเศษ และกล่าวปิดงาน

โดย  นายจุติ  ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม

QR Code :
QR Code