Empower Living เสริมพลัง สร้างสุขภาวะกลุ่มเปราะบาง

เรื่องโดย จุติพร วรรณศิริ Team Content www.thaihealth.or.th

ข้อมูลจาก งานเปิดตัวเว็บไซต์ Empower Living เสริมพลัง สร้างสุขภาวะ 5 กลุ่มเปราะบาง

ภาพโดย ชยวี ลิ้มถาวรรักษ์ Team Content www.thaihealth.or.th

                    หลายคนเมื่อเจอปัญหาต่าง ๆ ก็ต้องการเพื่อนไว้คอยระบาย ปรับทุกข์ เป็นที่ปรึกษา หรือช่วยให้คำแนะนำแก่เราได้ แต่สำหรับบางคนที่โดดเดี่ยว มองไม่เห็นใครให้คอยระบายทุกข์ หรือไม่สามารถพูดกับคนใกล้ตัวได้ กลุ่มคนเหล่านี้ต้องเก็บปัญหาที่คาใจไว้อยู่คนเดียว ทำให้เกิดเป็นโรคเครียดสะสม และส่งผลต่อสุขภาพตนเองในที่สุด

ต่อไปนี้เราจะมีจุดพักพิงใจเพื่อให้ปรึกษาปัญหาไม่ต้องทุกข์ลำพังอีกต่อไปแล้ว โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ร่วมกับ มูลนิธิหมอชาวบ้าน จัดงาน  เปิดตัวเว็บไซต์ empower living สานพลัง สร้างสุขภาวะ 5 กลุ่มเปราะบาง เสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพเฉพาะกลุ่ม ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ – แลกเปลี่ยนความคิด – หาแนวทางแก้ไขปัญหา เน้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์เข้าถึงง่าย นำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อให้กลุ่มคนเฉพาะนี้ไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไป จึงเป็นที่มาของการเปิดตัวเว็บไซต์นี้ ซึ่งเป็นการเน้น 5 กลุ่มวัยให้มีความรอบรู้และเท่าทันด้านสุขภาพที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

การสร้างสุขภาวะในทุกมิติให้ตนเอง

1. มิติสุขภาพ

2. มิติทางด้านการเงิน

3. มิติความสัมพันธ์

                    ดร. ณัฐพันธุ์ ศุภกา รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการและนวัตกรรม สสส. กล่าวว่า เว็บไซต์ empower living เป็นมิติใหม่ของหมอชาวบ้านและสสส. เลยก็ว่าได้ ในการทำงานในเรื่องของการใช้สื่อดิจิทัลสร้างความรอบรู้ให้กับกลุ่มคน กลุ่มต่าง ๆ ซึ่งปกติอาจจะมีเนื้อหาและความสนใจด้านสุขภาพที่แตกต่างจากกลุ่มอื่น ๆ โดยสิ่งนี้คือรูปแบบใหม่ที่ทาง สสส. และภาคีเครือข่ายใช้ระบบดิจิทัลเข้ามาทำงานกับกลุ่มเฉพาะ โดยบทบาทของ สสส. มุ่งเน้นโดยการให้คนไทยทุกคนมีสุขภาวะที่ดีทั้ง 4 มิติ คือ กายแข็งแรง จิตใจเบิกบานเข้มแข็ง  สังคมที่ดี และมีสุขภาวะทางปัญญา ทั้ง 4 องค์ประกอบนี้ จะทำให้กลุ่มคนหรือองค์กรมีสุขภาวะที่ดีได้

ประชากรกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มเฉพาะ

1. พ่อแม่มือใหม่

2. พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว

3. ผู้สูงวัย

4. ฟรีแลนซ์

5. LGBTQ

                    “สสส. ร่วมงานกับหมอชาวบ้านมาอย่างยาวนาน โดยทำงานร่วมกันอย่างพันธมิตร ทำให้ประชากรมีความรอบรู้เรื่องสุขภาวะที่ดี หมอชาวบ้านมีต้นทุนที่ดีเรื่ององค์ความรู้และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายด้าน โดยสิ่งเหล่านี้ระหว่างหมอกับประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ยาก เพราะบางคนอยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาล การจะปรึกษาหมอในเรื่องสุขภาพอาจค่อนข้างยาก จึงเกิดเว็บไซต์ empower living ขึ้นมา เพื่อให้กลุ่มคนเฉพาะเข้าถึงหมอได้ง่าย และปรึกษาได้ทุกปัญหาอย่างสะดวกใจและรวดเร็ว” ดร. ณัฐพันธุ์ กล่าว

                    ผศ.เนตรนภา ขุมทอง เลขาธิการมูลนิธิหมอชาวบ้าน เล่าว่า กลุ่มคนเปราะบางบางคนไม่ทราบว่า จะหาข้อมูลอย่างไรเมื่อมีปัญหาด้านสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาส มูลนิธิหมอชาวบ้านจึงร่วมกับ สสส. เกิดการพัฒนาเว็บไซต์ Empower Living เพื่อให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่ม พูดคุย แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ชีวิตที่พบในแง่มุมหรือมิติต่าง ๆ เช่น การจัดการชีวิตด้านครอบครัว การทำงาน การเงิน ความสัมพันธ์ สุขภาพ นำเสนอแนวทาง วิธีการจัดการแก้ปัญหา และหาทางออกในแต่ละปัญหา รวมถึงข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และแนวทางการแก้ไข เพื่อเสริมพลังให้เกิดการสร้างสุขภาวะในมิติต่าง ๆ และทำให้เกิดความเข้าใจ เห็นใจ และอาจนำไปสู่การแก้ปัญหาร่วมกันได้

เป้าหมายการออกแบบเว็บไซต์

1. เข้าใจง่าย ใช้งานง่าย

2. ค้นหาง่าย

3. เข้าถึงง่าย

4. ดูแลง่าย ประสิทธิภาพดี และประหยัด

บางครั้งเราอาจไม่เข้าใจการดูแลหรือพูดคุยให้กำลังใจคนป่วยมากเท่าที่ควร ว่าจะต้องใช้คำพูดอย่างไรที่จะไม่ไปบั่นทอนจิตใจ ต้องดูและรับมือกับปัญหาที่เข้ามาอย่างไร จึงจำเป็นต้องมีกลุ่ม community เฉพาะ ที่สามารถคุยกันได้ทุกเรื่อง ทำให้การเปิดตัวเว็บไซต์ empower living เป็นบทบาทสำคัญมาก ที่จะมาสร้างความรอบรู้ในรูปแบบ ใหม่โดยใช้สื่อดิจิทัลมาเป็นตัวเชื่อมระหว่างหมอกับประชาชน

                    สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่าย ขอเป็นส่วนหนึ่งที่กระตุ้น สร้างความ awareness และสร้างความตระหนักรู้ให้สังคมได้ทราบถึงปัญหาของกลุ่มเปราะบาง เพื่อขับเคลื่อนสร้างความเข้มแข็ง ความเข้าใจ มีทักษะในการดูแลสุขภาพ สามารถจัดการกับสุขภาพตนเองและคนรอบข้างเวลาเจ็บป่วยได้ในเบื้องต้น โดยสื่อสารผ่านเว็บไซต์ https://empowerliving.doctor.or.th/ เพื่อเสริมพลังให้เกิดการสร้างสุขภาวะในมิติต่าง ๆ และนำไปสู่การแก้ปัญหาร่วมกันได้

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ