EF Symposium 2017

featured

ภาพบรรยากาศ ประชุมวิชาการ EF Symposium 2017 เรื่อง สมองเด็กไทย รากฐานทุนมนุษย์เพื่ออนาคตประเทศ วันเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/a9HMzL

Shares:
QR Code :
QR Code