DIY หน้ากากผ้าท้องถิ่น สวยงามมีเอกลักษณ์ ป้องกันโควิด-19

ที่มา : ไทยโพสต์


DIY หน้ากากผ้าท้องถิ่น สวยงามมีเอกลักษณ์ ป้องกันโควิด-19 thaihealth


แฟ้มภาพ


สถานการณ์โรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทำให้คนไทยตื่นตัวป้องกันตัวเองจากการติดโรคด้วยการสวมหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อโรค ส่งผลให้เกิดความต้องการหน้ากากอนามัยจนไม่เพียงพอ เกิดการขาดแคลนหน้ากากอนามัย เหตุนี้หน้ากากผ้าจึงเป็นทางเลือกของผู้ที่ไม่ป่วย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่า หน้ากากผ้า ผ้าใยสังเคราะห์สามารถป้องกันโรคระบาดโควิด-19 ได้เกินร้อยละ 50 คุณสมบัติเท่านี้เพียงพอสำหรับประชาชนที่เข้าไปในพื้นที่ชุมชน


เพื่อให้ไทยผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 หน่วยงานรัฐชวนคนไทยประดิษฐ์หน้ากากผ้าเพื่อแก้ปัญหาหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ไม่เพียงพอ มีการเผยแพร่คลิป DIY ทำหน้ากากอนามัยป้องกันไวรัสโคโรนาใช้เองของกรมอนามัย อุปกรณ์คือ ผ้าฝ้าย ผ้าสาลู เข็ม ด้าย กรรไกร ขณะที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้จัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อสวมใส่ป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผลิตจำนวน 50 ล้านชิ้น นโยบายนี้มีการบูรณาการร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) นำเครือข่ายชุมชนคุณธรรมที่มีกลุ่มชาวบ้านทำผ้าท้องถิ่นและผ้าทอมือร่วมผลิตเพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชน


อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า วธ.เป็นหน่วยงานหลักขับเคลื่อนความเข้มแข็งของ "บวร" โดยนำหลักการ "บวร : บ้าน วัด โรงเรียน" ดำเนินกิจกรรมต่างๆ พร้อมบูรณาการจัดทำหน้ากากอนามัยร่วมกับ มท.ทุกพื้นที่ตามนโยบายรัฐบาล โดยมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงาน และสำรวจความพร้อมประชาชนในชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีอยู่กว่า 20,000 แห่ง


ซึ่งมีการรวมกลุ่มของชาวบ้าน แม่บ้าน มีวัตถุดิบผ้าท้องถิ่น ผ้าที่เป็นสินค้าวัฒนธรรมไทย (CPOT) และมีความพร้อมให้ความร่วมมือในการผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อผลิตรองรับการใช้งานให้ทันสถานการณ์ จำกัดการระบาดของไวรัสโคโรนา อีกทั้งยังเป็นการช่วยแก้ปัญหาหน้ากากอนามัยไม่เพียงพอต่อความต้องการ


สำหรับชุมชนคุณธรรมที่เข้าร่วมจัดทำหน้ากากอนามัย อาทิ เครือข่ายชุมชนคุณธรรมจังหวัดชลบุรีจัดทำหน้ากากผ้า, ชุมชนคุณธรรมวัดนาหนอง จังหวัดราชบุรี จัดทำหน้ากากผ้าจกทอมือ, ชุมชนคุณธรรมม่วงกลวงจังหวัดระนอง จัดทำหน้ากากผ้าปาเต๊ะลายไทย, ชุมชนคุณธรรมวัดโพธาราม จังหวัดยโสธร จัดทำหน้ากากผ้าลายตาม่อง แล้วยังมีชุมชนคุณธรรมวัดพลา จังหวัดระยอง ชุมชนคุณธรรมวัดป่าธรรมดา จังหวัดนครราชสีมา ชุมชนคุณธรรมบ้านบางกลม จังหวัดสงขลา และชุมชนคุณธรรมหนองสมณะใต้ จังหวัดลำพูน


"วธ.ได้รับรายงานจากวัฒนธรรมจังหวัดว่า มีชุมชน ที่ผลิตหน้ากากแบบผ้าจำนวน 2,372 ชุมชน ผลิตหน้ากากแบบผ้าแล้วจำนวน 339,054 ชิ้น และคาดว่าจะสามารถผลิตได้กว่า 5 ล้านชิ้น เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะนำไปมอบให้แก่หน่วยงาน สถานศึกษา กลุ่มคนที่ต้องปฏิบัติงานภายใต้ความเสี่ยงและประชาชน


นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโรคไวรัสโควิด-19 ผ่านเครือข่ายชุมชนคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรทางช่องทางสื่อต่างๆ แก่ประชาชนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องตามที่ สธ.ขอความร่วมมือ เช่น คำแนะนำการป้องกัน ควบคุมโรค สำหรับผู้เดินทางไป-กลับจากพื้นที่การระบาด นักศึกษา และสถานศึกษาที่มีกลุ่มผู้เดินทางกลับจากพื้นที่การระบาด ความรับผิดชอบต่อสังคม การรักษาระยะห่างทางสังคม social distancing วิธีการทำหน้ากากอนามัยใช้เอง เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเวลา ลดความตระหนก และสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ด้วย" อิทธิพลกล่าวถึงการดึงเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดร่วมต้านโควิด


รมว.วธ.กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ชักชวนเครือข่ายศิลปินพื้นบ้าน ทั้งลิเก ลำตัด และศิลปินผีตาโขน จังหวัดเลย จัดทำคลิปรณรงค์ "ร่วมกันห่วงใย ใส่ใจสังคม" ถือเป็นอีกหนึ่งเครือข่ายวัฒนธรรมที่ใช้ความรู้ความสามารถด้านศิลปะการแสดงเอกลักษณ์ของไทย ช่วยรณรงค์สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง และแนวทางปฏิบัติตัวเพื่อให้มีชีวิตที่ปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 ขณะที่มิติวิชาการสู้วิกฤติโควิด ทางศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ประกาศให้ทุนเขียนบทความวิจัยในสถานการณ์โรคระบาด "โรคเปลี่ยนคน คนเปลี่ยนโลก" แก่นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษามานุษยวิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 20 ทุน ทุนละ 20,000 บาท ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 20 เม.ย.นี้ วิจัยด้านวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือหนึ่งในการถอดบทเรียนและหาแนว ทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในบ้านเรา.

Shares:
QR Code :
QR Code