Countering !!! TABINFO Asia 2009…ต้านงานเอ็กซโปบริษัทบุหรี่

TABINFO ASIA 2009 คืออะไร

 

Countering !!! TABINFO Asia 2009…ต้านงานเอ็กซโปบริษัทบุหรี่

              TABINFO =EXPO อุตสาหกรรมยาสูบ เป็นงานแสดงสินค้าครบวงจรใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมยาสูบทั้งระบบ ที่รวบรวมผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง จัดโดยนิตยสาร Tobacco Reporter ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำของวงการยาสูบ งานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2552 ที่อิมแพค เมืองทองธานี

 

              โดยงานนี้ได้จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 โดยใช้ชื่อ TABEXPO โดยในงานมีการแสดงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยาสูบใหม่ๆ เช่น บุหรี่ชูรส ปรุงแต่งกลิ่น รสผลไม้ รวมทั้งการประชุมสัมมนาเรื่องกลยุทธ์การตลาดรวมถึงการใช้เทคโนโลยีสร้างสังคมออนไลน์ เช่น ทวิตเตอร์ของผู้สูบและผู้ขาย ซึ่งโดยรวมมุ่งเน้นการทำตลาดใหม่ ๆ ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งผู้จัดระบุว่าเป็นตลาดใหญ่และโตเร็วที่สุดในโลก โดยร้อยละ 57 ของผู้สูบบุหรี่ทั่วโลก หรือประมาณ 600-700 ล้านคน อยู่ในภูมิภาคเอเชีย และอัตราการสูบบุหรี่ในภูมิภาคนี้มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว TABINFO ASIA ส่งผลระยะยาวทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อนโยบายการควบคุมยาสูบและสุขภาพของคนในภูมิภาคเอเชียในหลายรูปแบบ

 

              •เป็นโอกาสการเผยแพร่นวัตกรรมรูปแบบของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ที่เน้นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนและผู้หญิง

 

              •เป็นโอกาสที่บริษัทบุหรี่ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนวิธีการทำการตลาดและเทคนิคการขัดขวางและแทรกแซงการออกกฎหมาย

 

              •เป็นโอกาสสร้างเครือข่ายของอุตสาหกรรมยาสูบให้เข็มแข็ง เพื่อการกระจายข้อมูลและเชื่อมต่อข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการใช้กลยุทธ์การตลาดที่ประสบความสำเร็จในที่หนึ่งมาใช้อีกที่หนึ่ง

 

              •เป็นการท้าทายประเทศไทยซึ่งมีกฎหมายควบคุมยาสูบที่เข้มข้นมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก “If they win Thailand, they win the world”

 

              รวมพลังคัดค้าน TABINFO ASIA 2009 โดยเรียกร้องให้

 

              1. หน่วยงานของรัฐห้ามไปเกี่ยวข้องกับงานเอ็กซโปไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะผิดต่อ มาตรา 5.3 ของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบโลก

 

              2. หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันเฝ้าระวังการกระทำที่อาจผิดต่อกฎหมายควบคุมยาสูบของไทย เช่นการสูบบุหรี่ในที่ส่วนแสดงสินค้า หรือ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ยี่ห้อบุหรี่

 

              3. ภาคีทุกภาคส่วนใช้งาน TABINFO ASIA เป็นโอกาสในการให้การศึกษากับสังคมและเยาวชนให้รู้เท่าทันเรื่องกลยุทธ์ของบริษัทบุหรี่ โดยเฉพาะวิธีการแทรกแซงนโยบายสาธารณะ และ กลยุทธ์การตลาดที่เน้นกลุ่มเยาวชนและผู้หญิง

 

 

 

 

 

 

ที่มา: มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

 

 

 

 

Update: 22-10-09

อัพเดทเนื้อหาโดย: ภราดร เดชสาร

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ