Connect Fest เพราะความหลากหลายทำให้เรามาเจอกัน

featured

งาน “Connect Fest เพราะความหลากหลายทำให้เรามาเจอกัน” ปฏิบัติการเติมฝัน Connect Fest ภายในงานพบกับเวทีการแสดง กิจกรรมทำงานคราฟท์ รวมไปถึงเวทีเสวนาร่วมแลกเปลี่ยนถึงโลกที่เราฝัน และอื่น ๆ อีกมากมาย ภาพบรรยากาศ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ที่ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)

Shares:
QR Code :
QR Code