Clubhouse นมแม่ ระดมพลังรู้-เร็ว-รอด แม่+ลูกปลอดภัยจากโควิด-19

ที่มา : มูลนิธิศูนย์นมเเม่แห่งประเทศไทย


Clubhouse นมแม่ ระดมพลังรู้-เร็ว-รอด แม่+ลูกปลอดภัยจากโควิด-19 thaihealth


แฟ้มภาพ


“มูลนิธิศูนย์นมแม่ฯ” จับมือ “กองสลาก” และ “สสส.”ต่อเวที “Clubhouse นมแม่” ระดมพลัง “รู้-เร็ว-รอด” แม่+ลูกปลอดภัยจากโควิด-19


ในยุคโควิด “แม่ตั้งท้อง แม่ให้นม”  เป็นหนึ่งในกลุ่มเปราะบาง ที่มีความจำเพาะ แบบ “หนึ่งกระทบสอง.. และมากกว่า” การจัดให้มีแหล่ง ความรู้และแนวทางปฏิบัติ   เพื่อ ป้องกัน รักษา ตนเองได้อย่างรวดเร็ว  ตามมาตรฐานและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเป็นหัวใจสำคัญ เพื่อให้พื้นฐานสำคัญของทุกครอบครัว  แม่ลูกปลอดภัย ลูกได้รับนมแม่และการเลี้ยงดูใกล้ชิด มูลนิธิศูนย์นมแม่ฯ จับมือสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส. ) จัด Clubhouse ห้องนมแม่ พิเศษอีก 12 ครั้ง เพื่อขมวด ข้อมูล ประเด็น “ แม่ท้อง แม่ให้นม นมแม่ และการเลี้ยงลูกเล็ก กับ โควิด-19” ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  เพื่อให้แม่เข้าถึงข้อมูล “รู้-เร็ว-รอด” แม่+ลูกปลอดภัยจากโควิด-19


พญ.ศิริพร กัญชนะ ประธานมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า แม่ท้อง มีโอกาสติดเชื้อเท่ากับคนทั่วไป แต่เมื่อติดเชื้อแล้วมักพบอาการที่รุนแรง หรือแม้แต่เสียชีวิตสูงกว่าคนทั่วไป ทั้งยังมีข้อจำกัดในการใช้ยาและขบวนการรักษา   และที่ผ่านมาก็ได้รับการประกาศให้ได้รับวัคซีนช้ากว่ากลุ่มอื่นๆ   จากเมษายนปีนี้ ถึงปัจจุบัน (16 ต.ค. 2564) แม่ท้องติดเชื้อโควิดไปแล้ว  4,778 ราย มีแม่เสียชีวิต 95 ราย ลูกเสียชีวิต 46 ราย คิดเป็นแม่เสียชีวิตประมาณร้อยละ 2.5  เทียบกับคนปกติเสียชีวิตเพียงประมาณร้อยละ  1  ในระหว่าง ก.พ.-ปัจจุบัน มูลนิธิศูนย์นมแม่ฯ  ได้รับความกรุณาจากแพทย์ พยาบาล นักวิชาการ และแม่ผู้มีประสบการณ์กว่า 60 คน  จิตอาสาร่วมกันจัด Clubhouse ห้อง “นมแม่”ทุกสัปดาห์มาแล้ว 34  ครั้ง มูลนิธิฯ ขอขอบคุณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ได้เห็นความสำคัญ และเข้ามาช่วยสนับสนุนให้จัดทำ Clubhouse พิเศษอีก 12  ตอน นับจากวันพฤหัส 28 ต.ค. นี้   


ศ.คลินิก พญ. ศิราภรณ์ สวัสดิวร เลขาธิการศูนย์นมแม่ ฯ กล่าวเสริมว่า  ประสบการณ์การได้พูดคุยที่ผ่านมา  ชัดเจนว่า มีการเปลี่ยนแปลงในขบวนการดูแล รักษา ป้องกัน ตลอดเวลา ข้อมูลก็มาจากหลากหลายแหล่ง ทั้งจริง ไม่จริง หรือสีเทา ๆ ในการจัดห้อง Clubhouse พิเศษ 12 ครั้งนี้  วิทยากรผู้มีประสบการณ์ทุกท่าน จะช่วยนำประเด็นที่เป็นคำถามคาใจ อยากรู้ให้ชัดเจน  มาทบทวนซักซ้อม ให้ทันสมัย อีกครั้ง เช่น  มียา มีสมุนไพร มีอะไรช่วยป้องกันแม่ไม่ให้ติดชื้อไหม , แม่ติดเชื้อ ไม่ติดเชื้อ เลือกคลอดต่างกันไหม , ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มภูมิไม่ขึ้น ต้องทำไงต่อ , ยารักษาโควิดแม่ท้อง ,นมแม่ภูมิคุ้มกัน ช่วยป้องกันโควิดไหม, แม่เป็นโควิด แม่ฉีดวัคซีน ตกลงภูมิโควิดส่งต่อลูก ได้ขนาดไหน, แม่กินยา หยุดนม  บีบเก็บตุนนมแม่ทำอย่างไร, ได้รับเกียรติวิทยากรจากคณะแพทย์พยาบาล ฯลฯ จากหลากหลายสถาบัน โดยมีคุณลอร่า- ศศิธร วัฒนกุล ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการหลัก


รับฟังสดได้ที่  Clubhouse ห้อง “นมแม่” และชมวีดีโอย้อนหลัง ผ่านทาง www.thaibf.com  Application : thaibf เพจมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย และเพจนมแม่ ได้เช่นเดียวกัน ทุกพฤหัสบดี  20.00 – 21.30 น. 28 ต.ค. นี้

Shares:
QR Code :
QR Code