clicknic แอพพลิเคชั่น คัดกรองโควิด-19 กทม.- ปริมณฑล

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ


clicknic แอพพลิเคชั่น คัดกรองโควิด-19 กทม.- ปริมณฑล thaihealth


แฟ้มภาพ


แนะประชาชน คัดกรองกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ผ่าน แอพพลิเคชั่น "clicknic (คลิกนิก)"ฟรี สะดวก ลดเสี่ยง ไม่ต้องเดินทาง ครบขั้นตอนตั้งแต่คัดกรองเบื้องต้น วีดิโอคอล (VDO Call)กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์หากพบความเสี่ยงสามารถประสานเพื่อแนะนำการเข้าตรวจทางห้องปฏิบัติการได้ทันที เปิดบริการเฟสแรกในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล


คลิกนิก เทเลเมดิซีน เป็นบริการทางการแพทย์ที่มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยให้บริการด้านสุขภาพแบบครบวงจร ผ่าน "คลิกนิก แอพพลิเคชั่น (clincknic Application)" โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก 2 หน่วยงานภาครัฐ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)


ในอนาคต clicknic Application เตรียมให้บริการด้านสุขภาพแบบครบวงจร เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงประสบการณ์การดูแลสุขภาพรูปแบบใหม่ที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว ทำได้ทุกที่ ทุกเวลา

รวมตั้งแต่บริการให้คำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างละเอียดและใส่ใจแบบ สองทาง (two ways communication) การแนะแนวทางในการปฏิบัติตัวให้หายจากอาการของโรค สามารถปรึกษาแพทย์ได้ทันทีผ่านวีดีโอคอล (VDO Call) ระบบยังเชื่อมโยงกับเครือข่ายขายยาคุณภาพพร้อมเภสัชกร และระบบขนส่งที่มีคุณภาพ


นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรค เขตเมือง(สปคม.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าจากสถานการณ์ภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคระบาดใหม่แต่แพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มว่าจำนวน ผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวล และเดินทางเข้ารับการตรวจคัดกรอง โควิด-19 ที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.)และโรงพยาบาลที่เปิดรับตรวจ โควิด-19 ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความหนาแน่นในสถานพยาบาล และมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 มากยิ่งขึ้น โดยในส่วนของ สปคม. นั้น ขณะนี้มีประชาชนเข้ามารับการตรวจไม่ต่ำกว่าวันละ 300 คน


ทั้งนี้ สปคม.จึงมีแนวคิดในการนำ เทเลเมดิซีน (Telemedicine) มาใช้ใน ขั้นตอนการคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น โดยได้ร่วมกับ คลิกนิก เทเลเมดิซีน เปิดบริการคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดเบื้องต้น ผ่าน "คลิกนิก แอปพลิเคชัน" (clicknic Application) เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ทั้งกับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ ลดความวิตกกังวล ลดการเคลื่อนที่ของ ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำหรือผู้ที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาตรวจด้วยตนเอง ที่โรงพยาบาลให้อยู่ในที่พักอาศัย โดยมุ่งหวังที่จะลดจำนวนคนเดินทางเข้ามาตรวจคัดกรองภายใน โรงพยาบาล และเป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่ให้กับกลุ่มเสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจยังโรงพยาบาลแทน โดยประชาชนสามารถคัดกรองความเสี่ยงด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน "คลิกนิก" ได้ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. วันจันทร์-ศุกร์ และเตรียมเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงเร็วๆ นี้" นายแพทย์เอนก กล่าว


นายนีล นิลวิเชียร ประธานกรรมการบริหาร คลิกนิก เทเลเมดิซีน (clicknic Telemedicine) กล่าวว่า "คลิกนิก เทเลเมดิซีน" เป็นบริการทางการแพทย์ที่มีการนำเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สามารถพูดคุยตอบโต้กันได้แบบ Real-time ผ่านการสื่อสารด้วยระบบ วีดิโอคอล (VDO Call) พร้อมระบบเชื่อมโยงกับเครือข่ายร้านยาและระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ


จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 คลิกนิก เทเลเมดิซีน ได้ทำการพัฒนาเครื่องมือสำหรับ คัดกรองเบื้องต้นผ่านแอปพลิเคชัน "คลิกนิก" ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลสุขภาพเบื้องต้น เพื่อประเมินความเสี่ยงของตนเอง รวมทั้งสามารถขอรับคำปรึกษาในรูปแบบ วีดิโอคอล (VDO Call) กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ได้ โดยบริการดังกล่าวนี้ ได้เริ่มทดลองเปิดใช้บริการมาตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ


โดยจากการสำรวจข้อมูลจากโรงพยาบาลสมุทรปราการ พบว่าสามารถลดจำนวนผู้มาใช้บริการ คัดกรองไวรัสโควิด-19 และลดความแออัดของผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลได้เป็นอย่างมาก จากความสำเร็จดังกล่าว คลิกนิก จึงได้ร่วมมือกับ สปคม.ในการพัฒนา แอพพลิเคชั่น "คลิกนิก" ให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุม ยิ่งขึ้น และมีกระบวนการ คัดกรองที่แม่นยำทันต่อสถานการณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อเริ่มให้บริการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล

Shares:
QR Code :
QR Code