Back To Thailand Running Boom

featured

เมื่อวันที่ 13 ส.ค.63 ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานเปิดงานเสวนา “Back To Thailand Running Boom” นับถอยหลังสู่งานวิ่งวิถีใหม่ พร้อมเปิดตัวคู่มือ “วิ่งที่บ้าน” เตรียมร่างกายก่อนกลับสู่สนาม และคู่มือมาตรฐานการจัดงานวิ่ง “The Next Normal Of Road Race Manual” สิ่งที่ต้องรู้กับมาตรการที่ต้องทำ ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3kK1lK4

Shares:
QR Code :
QR Code