Back to Thailand Running Boom วิ่งวิถีใหม่ปลอดภัยไร้โควิด

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


Back to Thailand Running Boom วิ่งวิถีใหม่ปลอดภัยไร้โควิด thaihealth


สสส.จับมือกับองค์กรภาครัฐ เปิดเสวนาระดับประเทศ นับถอยหลังมหกรรมการวิ่งไทย สู่ความคึกคัก (Back to Thailand Running BOOM) แบบชีวิตวิถีใหม่อีกครั้ง พร้อมดึงผู้จัดทั่วประเทศร่วมงานสร้างปรากฏการณ์มาตรฐานใหม่


เมื่อวันที่ 13 ส.ค.63 ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานเปิดงานเสวนา “Back To Thailand Running Boom” นับถอยหลังสู่งานวิ่งวิถีใหม่ พร้อมเปิดตัวคู่มือ วิ่งที่บ้าน” เตรียมร่างกายก่อนกลับสู่สนาม และคู่มือมาตรฐานการจัดงานวิ่ง “The Next Normal Of Road Race Manual” สิ่งที่ต้องรู้กับมาตรการที่ต้องทำ ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


Back to Thailand Running Boom วิ่งวิถีใหม่ปลอดภัยไร้โควิด thaihealth


ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเมืองไทยที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น จนล่าสุดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ไฟเขียว ประกาศปลดล็อก 31 ชนิดกีฬา ให้สามารถกลับมาจัดการแข่งขันได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด โดยการจัดงานวิ่ง เป็น 1 ใน 31 ชนิดกีฬาที่จะกลับมาจัดได้ ซึ่งจะเป็นการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่ที่ผมเชื่อว่าคนรักสุขภาพต่างเฝ้ารอการกลับมาครั้งนี้ว่าจะเป็นอย่างไร เราจึงได้จัดงานเสวนาในครั้งนี้ขึ้นมา


Back to Thailand Running Boom วิ่งวิถีใหม่ปลอดภัยไร้โควิด thaihealth


ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า การจัดงานเสวนา “Back To Thailand Running Boom” สสส.และภาคีเครือข่ายหารือเพื่อร่วมกันวางแผน และเสนอแนวทางต้อนรับการจัดงานวิ่งในชีวิตวิถีใหม่ ผมมั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้จะสามารถกลับมาเป็นส่วนสำคัญของการฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศในเมืองต่าง ๆ ที่เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานได้อย่างที่เคยเป็น ทั้งการสร้างงาน สร้างมูลค่าทางการท่องเที่ยวและกีฬาได้เป็นอย่างดี งานวิ่งถือเป็นกีฬามวลชนที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย เมื่อได้รับการปลดล็อกให้สามารถจัดการแข่งขันได้ในครั้งนี้ จึงนับเป็นกลไกที่จะปลุกพลังคนไทยให้ลุกขึ้นมาออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพและสร้างเสริมสุขภาวะกันอย่างต่อเนื่องอีกครั้ง ดังนั้นเราจึงต้องเตรียมมาตรการรับมือให้ดีที่สุด


Back to Thailand Running Boom วิ่งวิถีใหม่ปลอดภัยไร้โควิด thaihealth


คุณบงกชรัตน์ โมลี ผู้อำนวยการกองงาน คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กีฬามวลชนเป็นการจัดกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมให้เกิดการสร้างงาน และการท่องเที่ยวทางกีฬาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประเมินว่ามีมูลค่าการใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากกิจกรรมวิ่งมวลชน เกินกว่า 7,000-10,000 ล้านบาทต่อปี แต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ด้วยสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้กิจกรรมกีฬามวลชนต้องหยุดชะงัก ลงทำให้หลายฝ่ายได้รับผลกระทบ จนล่าสุดตอนนี้ งานวิ่งเป็น 1 ใน 31 ชนิดกีฬา ที่ได้ปลดล็อกและสามารถกลับมาจัดการแข่งขันได้อีกครั้ง


อย่างไรก็ตามเราทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงได้จัดทำแพลตฟอร์มใหม่ขึ้นมา ผ่านการ Scan QR Code เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้จัดงานวิ่ง ได้กรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ของการจัดงาน เพื่อนำไปยื่นต่อผู้ว่าราชการในจังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ สิ่งเหล่านี้จะช่วยนำร่องและสร้างมาตรฐานการจัดงานวิ่งในในยุคใหม่ของ Running Boom ได้เป็นอย่างดี


Back to Thailand Running Boom วิ่งวิถีใหม่ปลอดภัยไร้โควิด thaihealth


Back to Thailand Running Boom วิ่งวิถีใหม่ปลอดภัยไร้โควิด thaihealth


คุณจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานการจัดประชุมและนิทรรศการ กล่าวว่า การปรับตัวและทิศทางที่น่าจะเป็นเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย และสามารถกลับมาจัดงานวิ่งถนนในฐานะของผู้สนับสนุน ที่ร่วมผลักดันให้งานวิ่งเป็นมาตรฐานนานาชาติ จะเห็นได้จากช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา สภาผู้เชี่ยวชาญสหวิชาชีพในระดับนานาชาติ ได้จัดอันดับให้ไทย เป็นประเทศที่ฟื้นตัวจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ดีที่สุดเป็นอันดับ 1 จาก 184 ประเทศทั่วโลก นับเป็นข่าวดีที่ช่วยย้ำชื่อเสียงด้านสาธารณสุขของไทยในเวทีโลก ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่จะนำกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพมาเป็นจุดขาย


โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมเชิงสุขภาพที่รวมถึงกิจกรรมกลางแจ้งและการผจญภัย ที่ช่วยลดการรวมตัวในห้องที่อากาศไม่ถ่ายเท อย่างงานวิ่งถนนและวิ่งเทรล และอาจเป็นกิจกรรมแรกๆ ที่สามารถเปิดรับชาวต่างชาติให้เลือกประเทศไทยเป็น Safe Destination สำหรับงาน Sport Mass Participation ได้ เมื่อวัคซีนป้องกันโรคโควิดมีผลบังคับใช้และแพร่หลายในแต่ละประเทศ


Back to Thailand Running Boom วิ่งวิถีใหม่ปลอดภัยไร้โควิด thaihealth


นายปรเมษฐ์ ภักดีคีรีไพรวัลย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กกท. ได้จัดทำคู่มือ “วิ่งที่บ้าน” เพื่อให้ทุกคนได้เตรียมร่างกายก่อนกลับสู่สนาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรับตัวหรือการซ้อมให้เหมาะสม เพื่อคงสมรรถภาพและความแข็งแรงของร่างกาย พร้อมนับถอยหลังสู่สถานการณ์ปกติที่จะกลับมาวิ่งด้วยความแข็งแรงและมีความสุขอีกครั้ง


รวมถึงยังมีคู่มือมาตรฐานการจัดงานวิ่ง “The Next Normal Of Road Race Manual” สิ่งที่ต้องรู้กับมาตรการที่ต้องทำจากทางสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย อีกด้วย กกท. ในฐานะองค์กรหลักที่ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศ ขอยืนยันกับประชาคมกีฬาวิ่งถนนและวิ่งเทรลว่าตอนนี้ถึงเวลาที่ประเทศไทยจะกลับมาสร้างเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในประเทศอีกครั้ง


Back to Thailand Running Boom วิ่งวิถีใหม่ปลอดภัยไร้โควิด thaihealth


Back to Thailand Running Boom วิ่งวิถีใหม่ปลอดภัยไร้โควิด thaihealth


ทั้งนี้ ภายในงานได้มีวิทยากรจากหลากหลายองค์กรมาร่วมบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ “ชีวิตวิถีใหม่กับมาตรการใหม่การจัดกีฬามวลชน” คุณบงกชรัตน์ โมลี ผู้อำนวยการกองงาน คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, “งานวิ่งถนนในแบบแผนชีวิตวิถีใหม่” นายปรเมษฐ์ ภักดีคีรีไพรวัลย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย , “มหกรรมกีฬาในชีวิตวิถีใหม่” คุณจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.), “ชีวิตวิถีใหม่ สุขภาวะกับการออกกำลังกาย” ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


“กีฬากรีฑา : งานวิ่งถนนมาตรฐานใหม่ ในยุคชีวิตวิถีใหม่” พลตำรวจตรี สุรพงษ์ อาริยะมงคล อุปนายกและเลขาธิการสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยฯ, เปิดตัวคู่มือมาตรฐานการจัดงานวิ่ง “The Next Normal Of Road Race Manual” อ.ณรงค์ เทียมเมฆ ผู้บริหารสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย, “การรวมพลังในบทบาทใหม่ต่ออุตสาหกรรมกีฬามวลชนยุคชีวิตวิถีใหม่” คุณรัฐ จิโรจน์วณิชชากร นายกสมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทย

Shares:
QR Code :
QR Code