ข่าวสร้างสุข  สาระสุขภาพ  เพื่อนสร้างสุขภาวะ  ข่าวสร้างสุข  สาระสุขภาพ  เพื่อนสร้างสุขภาวะ
 • บทความล่าสุด

 • ภาคีบอกข่าว

 • ^
  รณรงค์คนไทยบริโภคไข่ไก่ พัฒนาโภชนาการให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย

  จากข้อมูลกลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่าปี 2563 อัตราการบริโภคไข่ไก่ของคนไทยเฉลี่ยเพียง 223 ฟองต่อคนต่อปี ซึ่งต่ำกว่าประเทศอื่น เช่น จีน 399 ฟองต่อคนต่อปี ญี่ปุ่น 345 ฟองต่อคนต่อปี

  รณรงค์คนไทยบริโภคไข่ไก่ พัฒนาโภชนาการให้เหมาะสมใ... จากข้อมูลกลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่าปี 2563 อัตราการบริโภคไข่ไก่ของคนไทยเฉลี่ย... อ่านต่อ >
 • ^
  แนะวิธีปรับสภาพร่างกาย หลังออกเจ

  ในช่วงกินเจติดต่อกันเป็นเวลา 9 วัน ส่งผลให้ร่างกายมีการปรับระบบการย่อยอาหารจากที่ย่อยเนื้อสัตว์มาเป็นพืชผักแทน เมื่อร่างกายต้องกลับมากินอาหารตามปกติ ผู้บริโภคจึงปรับสภาพร่างกายด้วยการกินอาหารที่ย่อยง่าย เช่น เนื้อปลา ไข่ นม ผักและผลไม้ กินให้หลากหลายครบ 5 หมู่ เลือกอาหาร รสไม่จัด ไม่หวาน มัน เค็ม เผ็ด เปรี้ยวมากจนเกินไป หลีกเลี่ยงอาหารประเภทเนื้อสัตว์สีแดง เช่น เนื้อวัว เนื้อหมู เพราะทำให้ย่อยยากในช่วงแรก จึงทำให้เกิดอาการท้องอืด จุกเสียด แน่นท้อง อาหารไม่ย่อยได้ สำหรับการดื่มนม แนะนำให้เริ่มดื่มนมวัวครั้งละน้อยๆ ประมาณครึ่งแก้ว และค่อยเพิ่มเป็นครั้งละ 1 แก้วได้ ในเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์

  แนะวิธีปรับสภาพร่างกาย หลังออกเจ ในช่วงกินเจติดต่อกันเป็นเวลา 9 วัน ส่งผลให้ร่างกายมีการปรับระบบการย่อยอาหารจากที่ย่อยเนื้อสัตว์มาเป็นพืชผักแทน เมื่อร่าง... อ่านต่อ >
 • ^
  ห่วงพฤติกรรมเนือยนิ่งช่วงโควิด เพิ่มเสี่ยงโรค NCDs

  การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง โดยเฉลี่ย 14 ชั่วโมงต่อวัน เสี่ยงเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ควรมีกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอ ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน และลดความเสี่ยงจากโรคต่างๆ ได้

  ห่วงพฤติกรรมเนือยนิ่งช่วงโควิด เพิ่มเสี่ยงโรค NC... การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง โดยเฉลี่ย 14 ชั่วโมงต่อวัน เสี่ยงเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NC... อ่านต่อ >
 • ^
  ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ ภัยเงียบไม่แสดงอาการ

  รู้หรือไม่ว่าหากมีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ อาจส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน รวมทั้งเสี่ยงต่อความรุนแรงจากการติดเชื้อโรคต่างๆ ได้ง่าย และอาการเม็ดเลือดขาวต่ำมักไม่แสดงอาการ

  ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ ภัยเงียบไม่แสดงอาการ รู้หรือไม่ว่าหากมีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ อาจส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน รวมทั้งเสี่ยงต่อความรุนแรงจากการติดเชื้อโรคต่างๆ ได้ง่า... อ่านต่อ >
 • ^
  ห่วงปิดโรงเรียนนาน ทำเด็กหมดไฟเรียนรู้

  สถานการณ์โควิด-19 ทำให้โรงเรียนต้องหยุดการเรียนการสอนไปนาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด อย่างไรก็ตามการที่ไม่ได้ไปเรียนหรือมีสังคมปกติตามวัย ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพจิตเด็กทุกช่วงวัย บางรายมีการเรียนรู้ถดถอย

  ห่วงปิดโรงเรียนนาน ทำเด็กหมดไฟเรียนรู้ สถานการณ์โควิด-19 ทำให้โรงเรียนต้องหยุดการเรียนการสอนไปนาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด อย่างไรก็ตามการที่ไม่ได้ไปเรียนหรือม... อ่านต่อ >
 • ^
  แนะกินเจยึดหลัก 5 ล. อิ่มบุญได้สุขภาพ

  ในช่วงเทศกาลกินเจการเลือกกินอาหารต้องเน้นคุณค่าทางโภชนาการและถูกสุขลักษณะ โดยสามารถยึดหลัก 5 ล. ได้แก่ เลือก ล้างผัก ล้างมือ เลี่ยง ลด สร้างสุขภาพที่ดีตลอดการกินเจ

  แนะกินเจยึดหลัก 5 ล. อิ่มบุญได้สุขภาพ ในช่วงเทศกาลกินเจการเลือกกินอาหารต้องเน้นคุณค่าทางโภชนาการและถูกสุขลักษณะ โดยสามารถยึดหลัก 5 ล. ได้แก่ เลือก ล้างผัก ล้า... อ่านต่อ >
 • ^
  แนะ 6 ขั้นตอนทำน้ำสะอาดไว้ใช้ในบ้านช่วงน้ำท่วม

  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะ 6 ขั้นตอนง่ายๆในการทำน้ำสะอาดไว้ใช้ในการอุปโภคภายในครัวเรือนในช่วงน้ำท่วม เพื่อให้มีน้ำสะอาดไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน

  แนะ 6 ขั้นตอนทำน้ำสะอาดไว้ใช้ในบ้านช่วงน้ำท่วม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะ 6 ขั้นตอนง่ายๆในการทำน้ำสะอาดไว้ใช้ในการอุปโภคภายในครัวเรือนในช่วงน้ำท่วม เพื่อให้มีน้ำสะ... อ่านต่อ >
 • ^
  เเนะหลัก 4 ห้าม 4 ให้ ป้องกันการจมน้ำช่วงน้ำท่วม

  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ห่วงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วม ระมัดระวังการจมน้ำ ไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช็อต และสัตว์มีพิษกัดต่อย สาเหตุการเสียชีวิตจากน้ำท่วมที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เกิดจากการจมน้ำ เนื่องจากถูกน้ำพัด น้ำท่วมฉับพลัน และเดินลุยน้ำ แนะวิธีป้องกันจมน้ำ ให้ยึด 4 ห้ามและ 4 ให้ อาทิ ห้ามออกหาปลาช่วงน้ำไหลหลาก ห้ามขับรถฝ่าน้ำท่วม ห้ามปล่อยเด็กเล่นน้ำช่วงน้ำเริ่มลด ห้ามแตะสวิตช์ไฟ ปลั๊กไฟขณะตัวเปียกหรือยืนแช่น้ำอย่างเด็ดขาด เสี่ยงเกิดไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช็อต เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ และให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐอย่างใกล้ชิด

  เเนะหลัก 4 ห้าม 4 ให้ ป้องกันการจมน้ำช่วงน้ำท่วม... กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ห่วงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วม ระมัดระวังการจมน้ำ ไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช็อต และสัตว์มีพิษกัดต... อ่านต่อ >
next
previous
 • ^
  ปัญหาภาษีบุหรี่ ใครที่ต้องรับผิดชอบ

  ตามที่มีข่าวสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการยาสูบและชาวไร่ยาสูบเดินทางมาที่กระทรวงการคลัง เพื่อยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรี โดยหวั่นว่า การปรับราคาและภาษีบุหรี่จะทำให้อุตสาหกรรมยาสูบของไทยเสียหายหนัก และตามที่คณะรัฐมนตรีเพิ่งมีมติเห็นชอบเรื่องอัตราภาษีบุหรี่ใหม่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานั้น

  ปัญหาภาษีบุหรี่ ใครที่ต้องรับผิดชอบ ตามที่มีข่าวสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการยาสูบและชาวไร่ยาสูบเดินทางมาที่กระทรวงการคลัง เพื่อยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรี โดยหวั่นว... อ่านต่อ >
 • ^
  ส่งเสริมสูงวัยรู้ทันสื่อ ผลักดันเป็น Active Citizen

  มูลนิธิคนตัว D ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีเสวนาออนไลน์ "สูงวัยจะรับมือข่าวลวง (Fake News) อย่างไรในช่วงโควิด" ลุยสำรวจพบ 4 ข่าวลวง-ข่าวลือป่วนผู้สูงวัย ทั้งการกล่าวอ้างสรรพคุณสมุนไพรเกินจริง ข่าวลือคนในชุมชนติดเชื้อโควิด ผลกระทบการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด และการขอรับบริจาค แนะทางออกชูผู้สูงวัยรู้ทันสื่อ เปลี่ยนจากเหยื่อให้กลายเป็น Active Citizen หรือผู้ที่มีพลังสื่อสารเปลี่ยนแปลงในสังคม

  ส่งเสริมสูงวัยรู้ทันสื่อ ผลักดันเป็น Active Citi... มูลนิธิคนตัว D ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีเสวนาออนไลน์ "สูงวัยจะรับมือข... อ่านต่อ >
 • ^
  หนุนร้านโชห่วย จ.ระยอง ไม่ขายบุหรี่ให้เด็ก

  เครือข่ายรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในจังหวัดระยองชู 100 ร้านโชห่วย นำร่องไม่จำหน่ายบุหรี่ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี และไม่แบ่งขาย

  หนุนร้านโชห่วย จ.ระยอง ไม่ขายบุหรี่ให้เด็ก เครือข่ายรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในจังหวัดระยองชู 100 ร้านโชห่วย นำร่องไม่จำหน่ายบุหรี่ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี และไม่แบ่งขาย อ่านต่อ >
 • ^
  ชวนคนรุ่นใหม่ สู้ภัยข่าวปลอม Fake News

  ข่าวปลอม-ข่าวลวง (Fake News) แม้จะไม่ใช่ปัญหาใหม่เพราะมีมาตั้งแต่มนุษย์เริ่มอยู่กันเป็นสังคมและสื่อสารระหว่างกัน แต่ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า อินเทอร์เน็ต-สื่อสังคมออนไลน์ ทำให้ปัญหาดังกล่าวทวีความรุนแรงขึ้นและส่งผลกระทบในหลายด้าน

  ชวนคนรุ่นใหม่ สู้ภัยข่าวปลอม Fake News ข่าวปลอม-ข่าวลวง (Fake News) แม้จะไม่ใช่ปัญหาใหม่เพราะมีมาตั้งแต่มนุษย์เริ่มอยู่กันเป็นสังคมและสื่อสารระหว่างกัน แต่ด้วย... อ่านต่อ >
next
previous
 • ^
  รณรงค์คนไทยบริโภคไข่ไก่ พัฒนาโภชนาการให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย

  จากข้อมูลกลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่าปี 2563 อัตราการบริโภคไข่ไก่ของคนไทยเฉลี่ยเพียง 223 ฟองต่อคนต่อปี ซึ่งต่ำกว่าประเทศอื่น เช่น จีน 399 ฟองต่อคนต่อปี ญี่ปุ่น 345 ฟองต่อคนต่อปี

  รณรงค์คนไทยบริโภคไข่ไก่ พัฒนาโภชนาการให้เหมาะสมใ... จากข้อมูลกลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่าปี 2563 อัตราการบริโภคไข่ไก่ของคนไทยเฉลี่ย... อ่านต่อ >
 • ^
  แนะประชาชนเลิกสูบบุหรี่ ลดเสี่ยงเสียชีวิตจากกลุ่มโรคทางเดินหายใจ

  "สถานการณ์การสูบบุหรี่ของประเทศไทยระหว่างปี 2550-2560 พบว่า อัตราการเสียชีวิตจากบุหรี่มีแนวโน้ม สูงขึ้น โดยในปี 2560 มีผู้เสียชีวิตที่มีประวัติการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นเป็น 72,656 คน จะเห็นได้ว่า บุหรี่ยังคงเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตอันดับ 1 ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ แม้ว่าบางภาคส่วนจะมีความพยายามผลักดันให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกกฎหมาย สามารถจำหน่ายได้ทั่วไป แต่กรมควบคุมโรค ซึ่งมีหน้าที่หลักในการป้องกันควบคุมโรค และมีจุดยืนเชิงนโยบายที่ชัดเจนคงมาตรการห้ามนำเข้า ห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย และห้ามสูบบุหรี่ไฟฟ้าต่อไป"

  แนะประชาชนเลิกสูบบุหรี่ ลดเสี่ยงเสียชีวิตจากกลุ่... "สถานการณ์การสูบบุหรี่ของประเทศไทยระหว่างปี 2550-2560 พบว่า อัตราการเสียชีวิตจากบุหรี่มีแนวโน้ม สูงขึ้น โดยในปี 2560 มีผ... อ่านต่อ >
 • ^
  หนุนคนไทยขับเคลื่อนระบบอาหารปลอดภัย - ยั่งยืน

  พฤติกรรมการกินของคนไทยเปลี่ยนไปมาก กินผักผลไม้น้อยลง พึ่งพาการกินอาหารในระบบอุตสาหกรรมมากขึ้น ดังนั้นจำเป็นต้องสร้างความตระหนักรู้คุณค่าของระบบอาหารตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่เกษตรกรผู้ผลิต ที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของผู้บริโภคให้มากขึ้น ลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร "ผู้บริโภคก็ต้องระลึกอยู่เสมอว่ามีพลังอยู่ในตัว สามารถแสวงหาองค์ความรู้ ปรับพฤติกรรมการกินและวิถีชีวิตของตนเอง และกำหนดได้ว่าจะกินอะไรให้มีประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งพลังนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่มื้ออาหารของตนเอง ชุมชน และเปลี่ยนกลไกทางการตลาด ในการผลิตและกระจายอาหารที่ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น"

  หนุนคนไทยขับเคลื่อนระบบอาหารปลอดภัย - ยั่งยืน พฤติกรรมการกินของคนไทยเปลี่ยนไปมาก กินผักผลไม้น้อยลง พึ่งพาการกินอาหารในระบบอุตสาหกรรมมากขึ้น ดังนั้นจำเป็นต้องสร้างความ... อ่านต่อ >
 • ^
  Persona Health สื่อเฉพาะคุณ คลังข้อมูลสุขภาพบนแอปพลิเคชัน

  ด้วยความสำคัญของอินเทอร์เน็ต ที่มีบทบาทในด้าน ต่าง ๆ ของชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคม รวมไปถึงการใช้เป็นเครื่องมือสำคัญ ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ส่งผลให้ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดงาน "TALK & SHARE : เปิดตัวความร่วมมือ Persona Health คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ"

  Persona Health สื่อเฉพาะคุณ คลังข้อมูลสุขภาพบนแอ... ด้วยความสำคัญของอินเทอร์เน็ต ที่มีบทบาทในด้าน ต่าง ๆ ของชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคม รวมไปถึงการใช้เป็นเครื่องมือสำคัญ ใ... อ่านต่อ >
 • ^
  แนะวิธีปรับสภาพร่างกาย หลังออกเจ

  ในช่วงกินเจติดต่อกันเป็นเวลา 9 วัน ส่งผลให้ร่างกายมีการปรับระบบการย่อยอาหารจากที่ย่อยเนื้อสัตว์มาเป็นพืชผักแทน เมื่อร่างกายต้องกลับมากินอาหารตามปกติ ผู้บริโภคจึงปรับสภาพร่างกายด้วยการกินอาหารที่ย่อยง่าย เช่น เนื้อปลา ไข่ นม ผักและผลไม้ กินให้หลากหลายครบ 5 หมู่ เลือกอาหาร รสไม่จัด ไม่หวาน มัน เค็ม เผ็ด เปรี้ยวมากจนเกินไป หลีกเลี่ยงอาหารประเภทเนื้อสัตว์สีแดง เช่น เนื้อวัว เนื้อหมู เพราะทำให้ย่อยยากในช่วงแรก จึงทำให้เกิดอาการท้องอืด จุกเสียด แน่นท้อง อาหารไม่ย่อยได้ สำหรับการดื่มนม แนะนำให้เริ่มดื่มนมวัวครั้งละน้อยๆ ประมาณครึ่งแก้ว และค่อยเพิ่มเป็นครั้งละ 1 แก้วได้ ในเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์

  แนะวิธีปรับสภาพร่างกาย หลังออกเจ ในช่วงกินเจติดต่อกันเป็นเวลา 9 วัน ส่งผลให้ร่างกายมีการปรับระบบการย่อยอาหารจากที่ย่อยเนื้อสัตว์มาเป็นพืชผักแทน เมื่อร่าง... อ่านต่อ >
 • ^
  ควันบุหรี่ไฟฟ้าไอคอสมีสารเคมีอย่างน้อย 56 ชนิด ปริมาณสูงกว่าควันบุหรี่ธรรมดา

  แพทย์เผย พบสารเคมีอย่างน้อย 56 ชนิดในควันบุหรี่ไฟฟ้าไอคอสมีปริมาณสูงกว่าควันบุหรี่ธรรมดา แนะฝ่ายการเมืองตรวจสอบข้อมูลรอบด้าน หวั่นถูกแทรกแซงโดยอุตสาหกรรมยาสูบ

  ควันบุหรี่ไฟฟ้าไอคอสมีสารเคมีอย่างน้อย 56 ชนิด ป... แพทย์เผย พบสารเคมีอย่างน้อย 56 ชนิดในควันบุหรี่ไฟฟ้าไอคอสมีปริมาณสูงกว่าควันบุหรี่ธรรมดา แนะฝ่ายการเมืองตรวจสอบข้อมูลรอบ... อ่านต่อ >
 • ^
  ปลุกพลังพลเมืองอาหาร สร้างระบบอาหารที่ยั่งยืนในวันอาหารโลก

  สสส. ปลุกพลัง “พลเมืองอาหาร” สร้างระบบอาหารที่ยั่งยืนในวันอาหารโลก ห่วงคนไทยกินอาหารไม่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น เร่งสร้างความเข้มแข็งผู้ผลิต กระตุ้นผู้บริโภคให้กินอย่างรู้ที่มาของอาหาร พร้อมหนุนทางเลือกช่วยเกษตรกรกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากควบคู่ความมั่นคงทางอาหารในชุมชน

  ปลุกพลังพลเมืองอาหาร สร้างระบบอาหารที่ยั่งยืนในว... สสส. ปลุกพลัง “พลเมืองอาหาร” สร้างระบบอาหารที่ยั่งยืนในวันอาหารโลก ห่วงคนไทยกินอาหารไม่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น เร่งสร้างความเ... อ่านต่อ >
 • ^
  เปิดระบบ Persona Health สื่อเฉพาะคุณ เอื้อประชาชนเข้าถึงสื่อสุขภาวะ ได้ตลอด 24 ชม.

  เผยโควิด-19 ทำคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตพุ่ง 10 ชม./วัน เกือบ 50% มีพฤติกรรมค้นข้อมูลสุขภาพเพื่อดูแลตัวเอง สสส.-สปสช. ผุดระบบ “Persona Health สื่อเฉพาะคุณ” คลังข้อมูลสุขภาพบนแอปฯ สปสช. รวมชุดความรู้กว่า 10,000 ชิ้น เน้นเอื้อประชาชนเข้าถึงสื่อสุขภาวะตรงความต้องการ ได้ตลอด 24 ชม. คาดเข้าถึงคนไทยกว่า 48 ล้านคน

  เปิดระบบ Persona Health สื่อเฉพาะคุณ เอื้อประชาช... เผยโควิด-19 ทำคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตพุ่ง 10 ชม./วัน เกือบ 50% มีพฤติกรรมค้นข้อมูลสุขภาพเพื่อดูแลตัวเอง สสส.-สปสช. ผุดระบบ ... อ่านต่อ >
next
previous
 • สสส. 20 ปี 20 Big Changes พลังภาคีสร้างสุข เคยสังเกตกันบ้างหรือไม่ว่า พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหลายเรื่อง หลายคนเลือกสั่งเครื่อ... อ่านต่อ >
 • ^
  10 ตัวช่วยให้เด็กดื้อน้อยลง

  ชวนผู้ปกครองลองทำตามเทคนิค 10 ข้อ เพื่อช่วยให้บุตรหลานของท่านดื้อน้อยลง

  10 ตัวช่วยให้เด็กดื้อน้อยลง ชวนผู้ปกครองลองทำตามเทคนิค 10 ข้อ เพื่อช่วยให้บุตรหลานของท่านดื้อน้อยลง อ่านต่อ >
 • ^
  Persona Health คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ

  ข้อมูลจาก Global Review 2021 พบว่า คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นอันดับ 9 ของโลก โดยเฉลี่ยเป็นเวลาวันละ 8 ชั่วโมง 44 นาที การค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางโลกดิจิทัล จึงกลายเป็นเรื่องปกติ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ไม่เว้นแม้แต่ การค้นหาข้อมูลทางสุขภาพ หลากหลายคำถาม หลากหลายข้อสงสัย ถูกค้นหานับพัน นับหมื่นครั้ง เพื่อหาคำตอบที่ถูกต้องจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสิ่งที่ทำให้คนเราหันมาสนใจข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ และการดูแลสุขภาพมากขึ้นนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดอยู่ ณ ขณะนี้

  Persona Health คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตั... ข้อมูลจาก Global Review 2021 พบว่า คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นอันดับ 9 ของโลก โดยเฉลี่ยเป็นเวลาวันละ 8 ชั่วโมง 44 นาที การค... อ่านต่อ >
 • ^
  คนพิการก็ทำงานได้

  ใครว่าคนพิการ จะทำงานไม่ได้ ถึงแม้จะมีข้อจำกัดทางร่างกาย แต่พวกเขาล้วนแล้วแต่มีศักยภาพในตัวที่ไม่แพ้กับคนปกติ มีความสามารถ และทักษะการทำงานเฉพาะตัว มีจิตใจที่มุ่งมั่น เข้มแข็ง ไม่ย่อท้อต่อโชคชะตา เพราะพวกเขาหล่านั้นเชื่อมั่นเสมอว่า “ความสมบูรณ์แบบสร้างได้ที่ใจของตัวเอง”

  คนพิการก็ทำงานได้ ใครว่าคนพิการ จะทำงานไม่ได้ ถึงแม้จะมีข้อจำกัดทางร่างกาย แต่พวกเขาล้วนแล้วแต่มีศักยภาพในตัวที่ไม่แพ้กับคนปกติ มีความสามา... อ่านต่อ >
 • ^
  กินเจวิถีใหม่ อิ่มใจ ได้สุขภาพ

  เข้าสู่เทศกาลกินเจกันแล้ว หลายคนอาจจะนึกถึงอาหารเจซึ่งเป็นอาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์ หรือส่วนผสมที่มาจากเนื้อสัตว์ทุกชนิด อย่างไรก็ตามอาหารเจส่วนใหญ่มักมีแป้งและไขมันในปริมาณค่อนข้างเยอะ อาจทำให้อ้วนได้ง่าย วันนี้เราจึงมีเคล็ดลับในการเลือกกินเพื่อสุขภาพที่ดี จากอาหารเจมาฝากกัน

  กินเจวิถีใหม่ อิ่มใจ ได้สุขภาพ เข้าสู่เทศกาลกินเจกันแล้ว หลายคนอาจจะนึกถึงอาหารเจซึ่งเป็นอาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์ หรือส่วนผสมที่มาจากเนื้อสัตว์ทุกชนิด... อ่านต่อ >
 • ^
  5 เทคนิคฟิตหุ่น เพื่อชาวออฟฟิศ

  ปัจจุบันชีวิตของคนวัยทำงานหรือพนักงานออฟฟิศก็ยังอยู่กับความเร่งรีบ ไม่จะเป็นเรื่องการเดินทาง การรีบทำงานให้ทันกำหนดส่ง ความเครียดจากการประชุมต่าง ๆ อีกทั้งในปัจจุบันที่ยังเป็นยุคโควิดทำให้บางคนอาจจำเป็นที่จะต้องทำงานจากที่บ้าน หรือ Work From Home ทำให้คนวัยทำงานแทบไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลย

  5 เทคนิคฟิตหุ่น เพื่อชาวออฟฟิศ ปัจจุบันชีวิตของคนวัยทำงานหรือพนักงานออฟฟิศก็ยังอยู่กับความเร่งรีบ ไม่จะเป็นเรื่องการเดินทาง การรีบทำงานให้ทันกำหนดส่ง ค... อ่านต่อ >
 • ^
  โควิดทำให้อ้างว้าง คนข้าง ๆ จึงสำคัญ

  โควิด -19 ที่แพร่ระบาดอยู่ ณ ขณะนี้ ไม่เพียงแต่ทำลายระบบสาธารณสุข และระบบเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังทำลายสภาวะความสุข ความสงบทางด้านจิตใจอีกด้วย เป็นเหตุให้หลายคนต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพจิต เกิดความเครียดต่าง ๆ มากมาย และหากไม่รู้วิธีการจัดการ หรือรับมือกับสภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้อง ก็อาจนำมาซึ่งความสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นได้ในที่สุด

  โควิดทำให้อ้างว้าง คนข้าง ๆ จึงสำคัญ โควิด -19 ที่แพร่ระบาดอยู่ ณ ขณะนี้ ไม่เพียงแต่ทำลายระบบสาธารณสุข และระบบเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังทำลายสภาวะความสุข ความสง... อ่านต่อ >
 • ^
  8 แนวทางป้องกันโรคอัลไซเมอร์

  โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ใช่ว่าผู้สูงอายุทุกคนจะต้องเป็นโรคนี้ เราสามารถลดปัจจัยเสี่ยงเพื่อป้องกันการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้

  8 แนวทางป้องกันโรคอัลไซเมอร์ โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ใช่ว่าผู้สูงอายุทุกคนจะต้องเป็นโรคนี้ เราสามารถลดปัจจัยเสี... อ่านต่อ >
 • ^
  เทคนิคจัดคอนโดสำหรับคนกักตัว

  ทุกวันนี้ที่ประเทศไทยและทั่วโลกยังต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อโรงพยาบาลมีเตียงไม่เพียงพอ เพื่อเป็นการจัดการปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอย เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19

  เทคนิคจัดคอนโดสำหรับคนกักตัว ทุกวันนี้ที่ประเทศไทยและทั่วโลกยังต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อโรงพยาบาลมีเตียงไม่เพียงพอ เพื่อเป็น... อ่านต่อ >
 • ^
  รู้ทัน ป้องกันไว้ ไม่ให้หัวใจขาดเลือด

  “จุดอ่อนของฉัน อยู่ตรงที่หัวใจ ที่ทำเป็นแข็งแรง ที่ฉันแสดง ที่แท้แทบขาดใจ” เรื่องของหัวใจยังไงก็สำคัญ อวัยวะทุกส่วนของร่างกายดำรงอยู่ได้ก็เพราะมี “หัวใจ” เป็นศูนย์กลางควบคุม แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่หัวใจอ่อนแอจากภาวะหัวใจขาดเลือด ย่อมส่งผลเสียต่อร่างกาย แน่นอน รู้หรือไม่ว่า จากการรายงานสถิติขององค์การอนามัยโลก (WHO) ในปี 2563 พบว่า กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของคนทั่วโลก ร้อยละ 80 เสียชีวิตด้วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน และเพื่อให้ทั่วโลกได้ตระหนักถึงภัยอันตรายจากโรคหัวใจ จึงกำหนดให้ทุกวันที่ 29 กันยายน ของทุกปีเป็น “วันหัวใจโลก”

  รู้ทัน ป้องกันไว้ ไม่ให้หัวใจขาดเลือด “จุดอ่อนของฉัน อยู่ตรงที่หัวใจ ที่ทำเป็นแข็งแรง ที่ฉันแสดง ที่แท้แทบขาดใจ” เรื่องของหัวใจยังไงก็สำคัญ อวัยวะทุกส่วนของร่... อ่านต่อ >
 • ^
  Long Covid ดูแลอย่างไร หลังหายโควิด-19

  ทุกวันนี้เรามีผู้ป่วยที่หายจากโควิด-19 แล้วเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามหลายคนมีข้อสงสัยว่าเป็นโควิด-19 รักษาหายแล้ว แต่ทำไมยังมีอาการบางอย่างอยู่ รู้สึกไม่หายขาดเป็นปกติ เช่น หอบเหนื่อย ไม่มีแรง หายใจติดขัด มีอาการท้องเสีย หรือบางคนจมูกยังไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส เป็นต้น

  Long Covid ดูแลอย่างไร หลังหายโควิด-19 ทุกวันนี้เรามีผู้ป่วยที่หายจากโควิด-19 แล้วเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามหลายคนมีข้อสงสัยว่าเป็นโควิด-19 รักษาหายแล้ว แต่ทำไม... อ่านต่อ >
 • ^
  สานพลังคนไทย ร่วมใจสร้างสังคมอากาศสะอาด

  “เมืองหลวงควันและฝุ่นมากมาย พี่สูดดมเข้าไปร่างกายก็เป็นภูมิแพ้” เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินส่วนหนึ่งของเนื้อเพลง "ภูมิแพ้กรุงเทพ" แต่จริง ๆ แล้วไม่ใช่แค่ในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯ หรือพื้นที่เขตเมืองเท่านั้นที่มีปริมาณฝุ่นจิ๋ว PM2.5 สะสมในปริมาณสูง แต่หลายพื้นที่ในทุกภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งในระดับโลก ต่างก็ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ไม่ต่างกัน

  สานพลังคนไทย ร่วมใจสร้างสังคมอากาศสะอาด “เมืองหลวงควันและฝุ่นมากมาย พี่สูดดมเข้าไปร่างกายก็เป็นภูมิแพ้” เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินส่วนหนึ่งของเนื้อเพลง "ภูมิแพ้ก... อ่านต่อ >
 • ^
  โรคระบาดที่มาพร้อมกับหน้าฝน

  สายฝนอาจมีผลต่อความรู้สึก นอกจากจะต้องระวังเรื่องของอารมณ์ที่พลิ้วไหวแล้ว สภาพอากาศที่มีความชื้นสูงและอุณหภูมิที่ลดต่ำลงเรื่อย ๆ นี้ ยังเป็นสาเหตุที่ทำให้โรคหลายชนิด แต่ละปีมีผู้ป่วยนับแสนราย โดยจะมีโรคอะไรที่ควรระวังบ้าง ? พบคำตอบได้ที่นี่

  โรคระบาดที่มาพร้อมกับหน้าฝน สายฝนอาจมีผลต่อความรู้สึก นอกจากจะต้องระวังเรื่องของอารมณ์ที่พลิ้วไหวแล้ว สภาพอากาศที่มีความชื้นสูงและอุณหภูมิที่ลดต่ำลง... อ่านต่อ >
 • ^
  โรคอ้วน ประตูสู่โรคร้าย

  นอกจากโรคความดันโลหิต เบาหวาน หัวใจ แล้วความอ้วนที่เกิดจากไขมัน ยังอาจทำให้เกิดโรคอะไรได้อีกบ้าง? มาดูกัน

  โรคอ้วน ประตูสู่โรคร้าย นอกจากโรคความดันโลหิต เบาหวาน หัวใจ แล้วความอ้วนที่เกิดจากไขมัน ยังอาจทำให้เกิดโรคอะไรได้อีกบ้าง? มาดูกัน อ่านต่อ >
 • ^
  รอบรู้เรื่องนม เครื่องดื่มที่มีติดไว้ทุกบ้าน

  นมเป็นเครื่องดื่มที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหาร ทุกเพศทุกวัยดื่มได้ และมีให้เลือกหลากหลายประเภท มารู้วิธีการเลือกซื้อให้เหมาะกับความต้องการของตนเอง วิธีเก็บรักษานมประเภทต่าง ๆ กันเถอะ

  รอบรู้เรื่องนม เครื่องดื่มที่มีติดไว้ทุกบ้าน นมเป็นเครื่องดื่มที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหาร ทุกเพศทุกวัยดื่มได้ และมีให้เลือกหลากหลายประเภท มารู้วิธีการเลือกซื้อให้... อ่านต่อ >
next
previous
 • ^
  “ผู้นำแห่งอนาคต” เปลี่ยนสังคมด้วยตัวเรา

  “เครือข่ายพัฒนาภาวะผู้นำแห่งองค์กรและสังคม” หรือรู้จักกันในชื่อว่า “โครงการผู้นำแห่งอนาคต” เป็นโครงการภายใต้การดำเนินงานของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

  “ผู้นำแห่งอนาคต” เปลี่ยนสังคมด้วยตัวเรา “เครือข่ายพัฒนาภาวะผู้นำแห่งองค์กรและสังคม” หรือรู้จักกันในชื่อว่า “โครงการผู้นำแห่งอนาคต” เป็นโครงการภายใต้การดำเนินงาน... อ่านต่อ >
 • ^
  ปลูกผัก ปลูกเมือง ปลูกชีวิต

  สังคมเมือง จัดเป็นศูนย์กลางความเจริญที่มีสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่เป็นอาคารบ้านเรือน ถนนหนทาง และเป็นที่รวมของผู้คนที่มีความแตกต่างทางด้านพื้นเพ ส่วนทางด้านสังคมก็มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ชาวเมืองสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ชีวิตประจำวันของคนในเมืองไม่ได้มีความสัมพันธ์กับธรรมชาติมากนัก กลายเป็นชีวิตท่ามกลางป่าคอนกรีตตามวิถี “ชุมชนเมือง”

  ปลูกผัก ปลูกเมือง ปลูกชีวิต สังคมเมือง จัดเป็นศูนย์กลางความเจริญที่มีสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่เป็นอาคารบ้านเรือน ถนนหนทาง และเป็นที่รวมของผู้คนที่มีความแต... อ่านต่อ >
 • ^
  วิชาชีพทันตแพทย์ช่วยคนไข้ 'เลิกบุหรี่'

  “เครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์” หนึ่งในองค์กรที่ทำงานด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยเน้นพัฒนาทันตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพื่อช่วยผู้ป่วยในการบริการเลิกบุหรี่

  วิชาชีพทันตแพทย์ช่วยคนไข้ 'เลิกบุหรี่' “เครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์” หนึ่งในองค์กรที่ทำงานด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยเน้นพัฒนาทันตบุคลากรให้มีความรู้ความสามา... อ่านต่อ >
 • ^
  สร้างสุขภาวะโรงพยาบาลด้วยการออกแบบ

  “การออกแบบ” เป็นศาสตร์แห่งความคิดและต้องใช้ศิลป์ร่วมด้วย เป็นการสร้างสรรค์ สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของมนุษย์ได้ การออกแบบจึงมีความสำคัญและมีคุณค่าต่อการดำรงชีวิตของเรา ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์และทัศนคติ

  สร้างสุขภาวะโรงพยาบาลด้วยการออกแบบ “การออกแบบ” เป็นศาสตร์แห่งความคิดและต้องใช้ศิลป์ร่วมด้วย เป็นการสร้างสรรค์ สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของมนุษย์ได้ การออกแบบจึง... อ่านต่อ >
next
previous
 • มัลติมีเดีย

  +
 • แกลลอรี่

  +

แนะนำหนังสือ

แนะนำลิงค์

+ ดูเพิ่มเติม
 • พื้นที่เปิดให้ทุกคนมาช่วยกันตรวจสอบข่าวลวง - Cofact-พื้นที่เปิดให้ทุกคนมาช่วยกันตรวจสอบข่าวลวง
 • Thailand internet user behavior survey 2019 -
 • Happinet Club -
 • Thailand Tobacco Control -
 • สาระดีๆ จากศาลปกครอง -
 • สถาบันการเดินและการจักรยานไทย -
 • ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ของคนทำงานท้องวัยรุ่น -
 • นิทรรศการ จัดฟัน รู้ทันไปหมด -
 • ร่วมลงชื่อสนับสนุน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่ -
 • กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา -
 • โครงการสุขภาพจิตประชากรและสังคม -
 • สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย -
 • ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ -
 • ฐานข้อมูลความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย -
 • ธนาคารจิตอาสา -
 • ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย -
 • chulapd -
 • lowsaltthailand -
 • icgp.thaissf -
 • ศูนย์ประสานงานโครงการจัดการความรู้ด้านภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ - ศูนย์ประสานงานโครงการจัดการความรู้ด้านภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล - สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • โครงการเครือข่ายทันตะ-เภสัช - โครงการเครือข่ายทันตะ-เภสัช
 • สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) - สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ - ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ - เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ
 • สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล - สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
 • accident -
 • ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน - ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน
 • whaf -
 • raipoong -
 • cas -
 • ddd -
 • roadsafetythai -
 • thailandquitline -
 • trc -
 • rsunews -
 • thainhf -
 • thaissf -
 • happy8workplace -
 • -
 • rdh.psu -
 • stopdrink -
 • artculture4health -
 • volunteerspirit -
 • tuhpp -
 • alkaboutsex.thaihealth -
 • thaigreenmarket -
 • inetfoundation -
 • 1413 -
 • hiso -
 • familynetwork -
 • ashthailand -
 • jitdee -
 • thaihealth -
 • twitter -
 • thaidrugwatch -
 • -
 • rubnongproject -
 • mict -
 • thaihealthconsumer -
 • e-learning -
 • announcement -
 • healthcontent -
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา -